Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven in 1914


7 mei 2015

Vraag nummer: 42265

Geachte heer Van der Putten,

Ik werk aan een biografie van Jo Bonger, die was getrouwd met Theo van Gogh, de broer van de schilder. Zij liet in 1914 haar echtgenoot herbegraven van Utrecht naar Auvers in Frankrijk, naast het stoffelijk overschot van Vincent.
Mijn vraag is: was dit uitzonderlijk, of werd zoiets destijds vaker gedaan?

Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Hartelijks,

Hans Luijten

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie het niet als heel uitzonderlijk. Herbegravingen kwamen vroeger naar mijn inschatting net zo vaak of net zo weinig voor als tegenwoordig, enkele honderden per jaar, meestal als een graf wordt opgeheven en men toch een - nieuwe andere - rustplaats wenst.

Een begraving of herbegraving in het buitenland was ook vroeger geen uitzonderlijk iets in die zin dat het bijna onmogelijk te regelen en uit te voeren was. Zeker binnen Europa. Heel vaak zal het niet zijn voorgekomen. Maar naar mijn indruk niet meer of minder dan tegenwoordig (afgezien van de situatie van Islamieten van de eerste generatie).

Gelet op de termijn van de herbegraving, ruim 20 jaar na het overlijden van Theo van Gogh, zou het misschien ook wel zo kunnen zijn dat de aanvankelijke termijn van uitgifte van het graf verlopen was en de weduwe voor de vraag stond om of de grafrechten in Utrecht te verlengen, dan wel een graf elders te kiezen. Dan kunnen idee en uitvoering nog wel enkele jaren in beslag hebben genomen. Dat kan zowel van de begraafplaats(en) afhangen als van ruimte voor bezinning binnen een familie, of een combinatie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE