Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven binnen 8 weken


29 juli 2004

Vraag nummer: 3244  (oude nummer: 4537)

Eind juni 2004 is mevrouw overleden en begraven in een eigen 2 pers. grafkelder. Door psychische problemen van de echtgenoot wil hij gaan verhuizen naar een andere gemeente. Nu wil hij graag het stoffelijk overschot van mevrouw laten opgraven en laten herbegraven in zijn nieuwe woonplaats.
Wat zijn hierbij de eventuele mogelijkheden? en wat kunnen wij de echtgenoot adviseren?

met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U stelt 2 vragen. Op de eerste vraag is een makkelijk antwoord te geven; op de tweede niet.

Herbegraving lijkt mij mogelijk. Voor opgraving is verlof nodig van de burgemeester van uw gemeente. Op grond van de wet moet advies worden ingewonnen bij de regionale inspecteur van de volksgezondheid. Die inspecteur is tegenwoordig de VROM-inspectie (vroeger de inspectie voor de milieuhygiëne geheten). Er hoeft echter geen advies meer gevraagd te worden, omdat het advies al gegeven is. Aan elke gemeente is namelijk in december 1999 of januari 2000 de Inspectierichtlijn lijkbezorging van VROM gezonden. Daar staat in dat men geen bezwaar heeft tegen een opgraving die is aangevraagd binnen 2 maanden na de begrafenis, óf na 10 jaar na de begrafenis. In dat soort gevallen hoeft geen individueel advies meer te worden aangevraagd, zo stond in de begeleidende circulaire. Kortom, in dit geval is er - gelet op het wettelijk bedoelde advies - geen bezwaar tegen een op- en herbegraving.

Dan de tweede vraag: wat kunt u de echtgenoot adviseren? Ik weet niet precies wat u met de vraag bedoelt. Of hij het wel of niet moet doen of doorzetten? Dat is zo'n individuele afweging, daar kan een overheid niet in adviseren, dunkt mij. Je kunt alleen adviseren om er goed over na te denken en geen overhaast besluit te nemen. Maar áls iemand er goed over heeft nagedacht, dan lijkt het mij zaak om snel verlof te verlenen en de werkzaamheden snel uit te laten voeren. Hoe sneller na een begrafenis een opgraving plaats vindt, hoe beter de conditie van de kist is en hoe minder problemen te verwachten zijn.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek Opgraven en herbegraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE