Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven binnen 10 jaar


22 november 2005

Vraag nummer: 4130  (oude nummer: 6921)

Geachte mr Van der Putten,

Ik (vrouw, 34 jaar) zou graag willen weten hoe hoog u mijn kansen inschat met betrekking tot het verkrijgen van toestemming tot het herbegraven van mijn moeder na 6 jaar.

Ik heb de veelgestelde vragen bestudeerd en kom eigenlijk maar tot één conclusie: er mag niet herbegraven worden binnen de 10 jaar, mits je er een goede reden voor hebt. Maar in hoeverre is een goede reden goed genoeg?

Mijn innige wens is om mijn moeder, overleden in januari 2000 op 46-jarige leeftijd, te herbegraven in de gemeente waar ik sinds 3 jaar woon zodat ik haar veel vaker kan bezoeken, kan rouwen en haar graf beter kan onderhouden.

Nu is de reistijd met de auto ruim 1 uur naar haar huidige graf in IJsselstein. Met de weet dat haar graf niet wordt onderhouden zonder mij, doet mij veel pijn. Familie woont daar wel in de regio maar bekommeren zich totaal niet over haar graf (en haar dood) behalve ik. Ik heb daarbij ook geen enkel familiecontact meer.

Als dochter zijnde wil haar zo graag een mooi onderhouden graf kunnen geven met verse bloemen en kaarsen kunnen ontsteken, want die verzorging heeft ze meer dan verdiend. Nu ligt het graf in IJsselstein er vaak maar verpietert bij en dat doet mij tot de dag van vandaag veel pijn.

Denkt u, dat ik, met mijn reden een kans maak op toestemming alvorens ik alles in werking zet? (wellicht een verzoek tot persoonlijk gesprek met de Burgemeester indienen, zoals ik teruglas in deze rubriek?)

Mijn gevoel zegt dat de wet hierin erg streng is en dat er nauwelijks een uitzondering gemaakt wordt op die 10 jaar grafrust.

Ik hoop op uw reactie, hoewel ik weet dat deze her en der in uw rubriek terug te vinden is. Maar eerlijk gezegd is dat niet zo gericht als dat ik mijn eigen vraag stel. Alvast mijn hartelijke dank voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,
Xxxxxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U begrijpt uit de antwoorden op eerdere vragen dat ik uw kansen niet zo hoog inschat. Dat klopt. Maar u kunt het altijd proberen en je weet nooit of de burgemeester toch niet ontvankelijk is voor een menselijk verhaal. Dat kan. Het is niet per se verboden om iemand na 6 jaar her te begraven. Niet geschoten is altijd mis.

Een ander punt is echter de vraag of het om een eigen graf gaat en zo ja, of u dan rechthebbende bent. Want behalve verlof van de burgemeester is altijd toestemming van de rechthebbende nodig.
Ook kunnen andere familieleden bezwaar maken bij de burgemeester tegen een besluit tot opgraving.
Ik waarschuw maar dat er mogelijk nog meer hobbels zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE