Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegrafenis ook aftrekbaar?


11 april 2003

Vraag nummer: 2165  (oude nummer: 2572)

Fri, 11 Apr 2003 14:34

Mijn vader ligt ruim 17 jaar in een gemeentegraf dat geruimd gaat worden.
Wij willen hem herbegraven in een eigen graf, waar mijn moeder dan ooit bij komt.
Valt dit ook onder "buitengewone kosten" bij de
belasting?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deels wel en deels niet.
De opgraving zelf is niet fiscaal aftrekbaar.
De kosten van het nieuwe graf en het grafmonument kúnnen wel fiscaal aftrekbaar zijn, maar dan hangt het er van af hoe u dat aanpakt.

Als het alleen zou gaan om een herbegrafenis in een graf alléén voor uw vader, zouden de kosten nooit aftrekbaar zijn. Maar nu ook uw moeder in dat graf begraven gaat worden, zijn er wel mogelijkheden. Dat zou ook het geval zijn als u later bijvoorbeeld zélf in dat graf begraven zou worden (of de asbus van u en/of uw moeder bijgezet zou worden).

Als u(w moeder) een nieuw graf neemt, al dan niet met een monument, zijn de kosten niet fiscaal aftrekbaar. Ze zijn namelijk alleen aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst. Om een aantal redenen kunnen gemeenten en kerkgenootschappen, de houders van begraafplaatsen, niet aan die voorwaarden voldoen.
De kosten zijn wél fiscaal aftrekbaar als e.e.a. onder de juiste voorwaarden wordt geregeld. De enige instelling die ik ken die dergelijke voorwaarden hanteert, is Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), tel. 070-5112808. Zij rekent natuurlijk ook kosten voor haar tussenkomst, maar per saldo is men dan veel goedkoper uit.

Bedenk overigens ook, dat als u niet zou besluiten uw vader te herbegraven, er later nog andere aspecten spelen.
Als uw moeder overlijdt en wordt begraven in een eigen graf, dan zijn de kosten voor u als kind (en uw broers/zussen) niet fiscaal aftrekbaar. Zowel niet het graf, het monument, als de begrafeniskosten. Dit komt door een wijziging van het belastingstelsel in 2001; vroeger waren de kosten voor de kinderen wel aftrekbaar.
Maar als uw moeder zélf bij leven deze zaken voor zichzelf regelt, onder de juiste fiscale voorwaarden, zijn ze wél weer fiscaal aftrekbaar. En dat scheelt duizenden euro's, als men bedenkt hoe duur een graf, een grafsteen en een begrafenis is. En dit is allemaal weer te regelen bij Grafzorg.
Sommige 'gewone' uitvaartverzekeringen bieden ook wel mogelijkheden voor koopsommen en fiscaal aftrekbare deposito's, maar dan speelt nog een ander punt. De (fictieve) waarde van die verzekeringen moet bij de belastingen worden opgegeven als vermogen in box 3, als ze een bedrag van ongeveer 5.500,- (ik ken het bedrag niet op de cent precies en ik ben nu te lui om een belastinggids te zoeken, maar het zit in die orde van grootte) te boven gaan. Bij een doorsnee uitvaartverzekering voor alleen een begrafenis en een plekje in een algemeen graf of gemeentegraf zit je daar meestal onder. Maar een eigen graf en grafmonument maken het veel duurder. Dat betekent dat je elk jaar 1,2% belasting over de waarde van die verzekering moet betalen. Dat is - naar mijn mening - zonde van het geld. Bij Grafzorg is alles zó geregeld, dat je die 1,2% niet hoeft te betalen, want die hebben daar wat slimmere constructies voor.

Ook zijn er nog wel eens heel andere mogelijkheden, waar mensen niet direct aan denken.
Een voorbeeld. Stel, u zou zelf later gecremeerd willen worden en de asbus van u (en uw partner) later ergens willen laten bijzetten. Dan zou u ook kunnen overwegen om het graf zélf te kopen. Dat kan slim zijn, als u zelf meer verdient en meer fiscale aftrek hebt dan uw moeder. Er is immers geen enkel bezwaar of verbod om uw ouders vooraf ook in úw graf te laten bijbegraven. Dan kunnen later nog asbussen in het graf worden bijgezet.
Je zit dan wel sneller aan een lange termijn voor een graf, maar dat kan qua kosten per saldo best wel eens meevallen.
Ook als u zelf later gewoon begraven wilt worden en het graf geschud kan worden.

Ik adviseer u om met Grafzorg Nederland vrijblijvend contact op te nemen en te bespreken wat men voor u kan doen en enkele rekensommetjes te maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE