Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hebben grafresten dezelfde status als een overledene bij (her)begraven


18 november 2008

Vraag nummer: 5879  (oude nummer: 11740)

Het graf van mijn moeder moet geruimd worden. Ik kan de grafresten, in een houten kistje, bij een crematorium afleveren om het te cremeren. Mag ik dit kistje ook in mijn eigen tuin begraven? Of valt dit onder dezelfde regels als bij het begraven van een overledene op eigen grond?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U mag de stoffelijke resten niet in de eigen tuin begraven. Men mag een overledene of stoffelijke resten na opgraving alleen op eigen terrein begraven als dat terrein de officiele status van begraafplaats heeft (gekregen).

Het is coulant van de begraafplaatshouder als men u de stoffelijke resten zou meegeven om bij een crematorium af te geven, in plaats van dat u transport door derden zou moeten regelen en betalen. Maar men mag dat alleen doen als u een verlof van de officier van justitie hebt, als bedoeld in artikel 29, derde lid, Wet op de lijkbezorging.
Als u met het kistje dan niet linksaf naar het crematorium rijdt, maar rechtsaf naar huis rijdt, is sprake van een strafbare handeling.
Het bezorgen, bewaren, wegmaken, vervoeren, vernietigen, ontleden, balsemen of conserverend behandelen van een lijk in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen (.... en) 29, derde lid, Wet op de lijkbezorging is strafbaar gesteld in artikel 80, aanhef en onderdeel 1 van die wet.
Want stoffelijke resten die alsnog moeten worden gecremeerd hebben dezelfde wettelijke status en dezelfde wettelijke bescherming als een overledene die begraven moet worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE