Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrust? (Verplaatsen graf i.v.m. nieuwbouw op begraafplaats)


14 oktober 2009

Vraag nummer: 6971  (oude nummer: 14077)

Wij gaan op de begraafplaats nieuwbouw starten, nu ligt er een graf in de weg. De overledenen ligt er nog geen 10 jaar, mag dit graf verplaatst worden van de wet? Natuurlijk na overleg met de nabestaande.
Ik lees het graag van u, vriendelijke groet Dick

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt het graf uitsluitend verplaatsen indien u daarvoor toestemming hebt van de rechthebbende op het graf, als het om een eigen graf gaat. U kunt die toestemming niet afdwingen.

Voor een opgraving en herbegraving van de overledene hebt u altijd toestemming nodig van de burgemeester (vergunning ex artikel 29 Wlb). Een burgemeester verleent het verlof pas nadat hem is gebleken van toestemming van de overledene, anders niet. Dat volgt uit de tekst van de wet.
Als het om een algemeen graf gaat, is er geen rechthebbende maar zal de burgemeester waarschijnlijk de mening van directe nabestaanden willen horen.

In de regel wordt geen toestemming gegeven voor een opgraving binnen de periode van 10 jaar na de laatste begraving in een graf. De burgemeester moet volgens artikel 29 advies vragen aan de VROM-inspectie die standaard adviseert terughoudend te zijn en eerst 10 jaar grafrust af te wachten. De burgemeester kan het advies naast zich neer leggen, maar moet dan wel goede argumenten horen.

Zie ook een recente vraag vanuit het tegenovergestelde perspectief, van iemand die niet wil dat de begraafplaatshouder een graf wil gaan verplaatsen. Dat is vraag 13540 'Verplaatsing graf ivm met uitbreidingsplannen begraafplaats' in de subrubriek 'Overig begraven / begraafplaats'.
http://www.uitvaart.nl/advies_juridisch_1_13540.html

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE