Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrust / verlenging grafrechten bij herbegrafenis


31 mei 2012

Vraag nummer: 28371

Begin volgend jaar wordt in onze gemeente een vak met algemene graven geruimd.
Deze graven zijn eind jaren zeventig uitgeven voor een periode van 10 jaar, dus de termijn is ruimschoots verstreken. Van een paar nabestaanden hebben wij een verzoek tot herbegrafenis ontvangen naar een bestaand particulier graf. Enkele van deze particuliere graven zijn recent uitgegeven, maar van een paar graven loopt de grafrust komende jaren af. Nu is de vraag of er in geval van een herbegrafenis weer grafrust moet worden geboden? En dus zodoende er grafrechten moeten worden verlengd/ in rekening gebracht...

XX
Gemeente XX

Antwoord:

Geachte heer,

Grafrust speelt alleen de eerste 10 jaar na het overlijden en begraven. Na een herbegrafenis begint geen nieuwe termijn van grafrust of iets dergelijks te lopen.

Ik geef direct toe dat de tekst van de wet op dit vlak vragen oproept.
Artikel 31, lid 2, Wlb (dat de grafrust regelt) luidt: 'Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats en na verloop van tien jaar nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst, en, indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf.'
Men zou op basis van deze tekst kunnen denken dat telkens na een begraving of herbegraving 10 jaar grafrust in acht moet worden genomen. Maar dat is niet het geval als men het systeem en de strekking van de wet in ogenschouw neemt. De grafrust is bedoeld om skelettering van het stoffelijk overschot mogelijk te maken. Als dat eenmaal is bereikt hoeft het niet overnieuw te worden gedaan.

Overigens is het wel logisch om bij een herbegrafenis meteen een wat langere termijn van het nieuwe graf te regelen. Het is niet logisch om iemand her te begraven en dat nieuwe graf vervolgens na bijvoorbeeld 2 jaar te ruimen. Maar men zit dan wel met het wettelijk voorschrift dat verlenging van bestaande grafrechten alleen de laatste 2 jaar van de lopende termijn mag. Men kan de herbegraving zien als een bijzetting; ik adviseer om dan toch maar een beetje te smokkelen en de lopende termijn te verlengen, net als bij een gewone bijzetting.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE