Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafruiming en crematie


28 augustus 2016

Vraag nummer: 47112

Kun je stoffelijke resten opeisen als de grafrechten verlopen zijn. Om daarna de stoffelijke resten te cremeren. met vriendelijke dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Opgraven en cremeren kan zeker.
Maar als de grafrechten afgelopen zijn, ben je formeel te laat. Dan kan de houder van de begraafplaats het graf al geruimd hebben.
Als u stoffelijke resten wilt laten opgraven en cremeren, kan dat zeker. Maar dan moet u er afspraken over maken binnen de lopende huurtermijn. Anders loopt u een risico.

Het moment waarop een graf geruimd gaat worden of kan gaan worden, is altijd een onzekere situatie. Soms blijft de inhoud van een graf tientallen jaren onaangeroerd liggen als de beheerder de ruimte niet nodig heeft. Maar soms kan ook binnen 1 dag besloten worden om het graf te ruimen en dan wordt het ook meteen uitgevoerd. Dat kan als iemand is overleden, voor wie nabestaanden op de begraafplaats een plaats moeten uitzoeken. De beheerder wijst dan plaatsen aan die beschikbaar zijn omdat de rechten verlopen zijn. Mensen kunnen voor een plek kiezen, omdat toevallig in de buurt familie begraven ligt. Of omdat er een mooie boom bij staat of om andere redenen. Daarom kan een graf soms binnen 48 uur of soms zelfs binnen 24 uur geruimd worden. Daar hoeft geen overleg met voormalige rechthebbenden over gevoerd te worden, want die hebben het graf immers opgegeven.
Als u wilt opgraven en herbegraven of cremeren, moet u de actie ondernemen voor afloop van de huurtermijn. Anders kan het soms wel eens te laat zijn.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de rubriek Begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE