Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafkelder openen voor DNA onderzoek


3 februari 2010

Vraag nummer: 7263  (oude nummer: 14969)

Rond 1870 is iemand bijgezet in de grafkelder onder het koor van een kerk. Verzoek: deze grafkelder éénmalig te openen voor DNA onderzoek. Wie moeten hiervoor toestemming geven?

Antwoord:

Geachte heer,

Een graf kan alleen geopend kan worden met toestemming van de rechthebbende van dat graf en een vergunning van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt.
Er is soms discussie of verlof ex artikel 29 Wlb van de burgemeester wel nodig is, omdat dat artikel over opgraving gaat. Maar hier is sprake van (een beetje) opgraving in de zin van het wegnemen van stoffelijke resten, hoe klein of weinig ook.
Bovendien geeft het verlof andere belanghebbenden de gelegenheid om er bezwaar tegen aan te tekenen. Dat zal bij een overledene uit 1870 niet snel het geval zijn, maar het is niet uit te sluiten.

Het kerkbestuur hoeft geen toestemming te geven, tenzij zij zelf rechthebbende of eigenaar van het graf is. Natuurlijk moet de uitvoering wel in goed overleg met het kerkbestuur gebeuren.

Het is echter niet zeker dat er nog bruikbaar materiaal in het graf ligt, dat DNA-onderzoek mogelijk maakt. Het doel van een begraving is immers dat stoffelijke resten van een overledene geheel verteren, ook beenderen. Ook in een kelder.
Maar dat is uw probleem of zorg niet.

Ik verbaas me wel dat in 1870 nog begraven is in een grafkelder in een kerk. Ik meen dat dit sinds 1869 niet meer mag in een kerk of ander gebouw, tenzij de toegang van de grafkelder van buitenaf is. Dat stond in artikel 16, lid 4, van de Wet van 10 april 1869, Stb. 65, tot vaststelling van bepalingen omtrent het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten (in de wandeling de Begrafeniswet genoemd). Vergelijk het huidige artikel 26 van de Wet op de lijkbezorging.
Maar goed, dat maakt voor deze kwestie niets meer uit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE