Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf vader verplaatsen (tegen wil moeder)


21 november 2012

Vraag nummer: 32769

Heb gehoord dat ik waarschijnlijk bij u goed zit met deze vraag.

Mijn zus is al 16 jaar weduwe en heeft volwassen kinderen.
Met haar oudste dochter heeft ze al 8 jaar geen contact en die is het probleem.
De man van mijn zus is begraven en haar dochter wil nu haar vader verplaatsen naar een andere gemeente.
Mijn zus wil dat vanzelf niet want het is een gezamenlijk graf en de familie woont daar ook.
Nu is ze bezorgd dat haar dochter het toch probeert te verplaatsen.
Is hier wat tegen te doen ook zodat de rest van de familie er later geen problemen meekrijgt.
Staat het vast dat mijn zus gewoon het zeggenschap heeft over wat er wel en niet mag met het graf.
Moet het voor de zekerheid beter op papier gezet, officieel, worden zodat haar dochter voor altijd niets aan dat graf kan veranderen.
Wij weten hier niet zoveel vanaf dus daarom deze mail.
Ikzelf wil niet dat mijn zus deze zorg moet hebben en dat ze komt te weten hoe ze dit moet aanpakken.

Evengoed alvast bedankt en groeten Susan de Wit

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, u zit goed met deze vraag.

Volgens artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging kan een overledene alleen worden opgegraven en herbegraven met
1) vergunning van de burgemeester en,
2) indien het een eigen of particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op dat graf.
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is vastgelegd dat de burgemeester de vergunning alleen mag afgeven, als tevoren is gebleken van de toestemming van de rechthebbende. Zonder toestemming komt er dus geen vergunning.

Ik begrijp uit uw verhaal dat het graf van uw zwager op naam staat van uw zus; zij is dan de rechthebbende. Dan is het in elk geval tijdens het leven van uw zus onmogelijk voor uw nicht om haar vader te laten opgraven.

Zie over opgraven en herbegraven:


Een probleem kan ontstaan op het moment dat uw zus overlijdt. Dan heeft het graf geen rechthebbende meer en dat moment kan uw nichtje aangrijpen om bij de begraafplaatshouder meteen om de grafrechten te vragen. Die zou ze als directe bloedverwant probleemloos kunnen krijgen. En dan kan zij haar vader alsnog laten opgraven en elders herbegraven.

Daar is wel wat aan te doen.
Een optie is dat uw zus bij testament regelt dat zij de rechten van het graf overdraagt aan een ander kind dat zij vertrouwt. Dan mag de begraafplaatshouder de rechten niet aan een ander geven. Een nadeel van deze optie is dat het vrij kostbaar is. De kosten van een testament kunnen zo'n 400,- tot 500,- euro bedragen en na het overlijden is er een verklaring van executele nodig die nog eens ongeveer hetzelfde kan kosten. Als het kind dat de rechten zou moeten krijgen onverhoopt eerder overlijdt, of wanneer daar onverhoopt andere problemen mee komen, moet het testament gewijzigd worden en ontstaan er weer kosten.

Een andere optie is dat uw zus het graf in beheer geeft bij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Deze stichting rekent voor de tenaamstelling van het graf in 2012 kosten van 155,-. Uw zus kan dan precies bepalen wie er nog in het graf bijgezet kan worden (zij zelf neem ik aan) en dat er nooit opgegraven of iets verplaatst wordt. Zij kan ook vast leggen dat bijvoorbeeld een kind zeggenschap krijgt over (wijziging van) het grafmonument; wijzigingen in dat soort aanwijzingen kosten geen geld.

Natuurlijk moet er dan nog geregeld worden of en hoe het grafrecht eventueel verlengd moet worden; dat moet uw zus zelf doen (of het moet uit de nalatenschap worden betaald; dat kan ook bij testament worden bepaald). Dat is bij beide opties zo. Bij Grafzorg kan uw zus dat echter allemaal zelf bij leven regelen, zodat de kinderen daar geen omkijken meer naar hebben en haar oudste dochter dat niet als mede-erfgenaam kan dwarsbomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE