Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf ruimen en restanten laten cremeren


1 juli 2016

Vraag nummer: 46649

Ik heb de vraag gekregen van een dochter over haar in december 2015 overleden moeder om het graf te ruimen en alsnog de restanten te laten cremeren. Aan welke voorwaarden moet ik als uitvaartondernemer en zij als dochter (opdrachtgever van de uitvaart) voldoen?
groeten Jos Westerhof, uitvaartondernemer

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt er de wet bij pakken. In artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging staat:
1. Een lijk wordt slechts opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waarin het is begraven, en, indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf.
2. Aan de vergunning verbindt de burgemeester de nodige voorschriften betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk.
3. Een opgegraven lijk mag worden gecremeerd, wanneer het verzoek daartoe gedaan wordt door de in artikel 18 bedoelde persoon. De paragrafen 1, 2 en 3 van hoofdstuk II zijn ten aanzien van de crematie niet van toepassing.
4. Crematie binnen een jaar na de begraving vindt slechts plaats met schriftelijk verlof van de officier van justitie van de plaats van opgraving.

Dit betekent concreet:
- De dochter moet een vergunning voor de opgraving vragen aan de burgemeester.
- Als de dochter zelf geen rechthebbende van het graf is, moet zij toestemming van de rechthebbende vragen (en op schrift krijgen).
- De burgemeester zal bekijken aan welke voorwaarden de opgraving moet voldoen en die in de vergunning opnemen. Een vaak gestelde voorwaarde is dat de opgraving moet worden uitgevoerd door een ervaren bedrijf; ik weet niet of u dat bent.
- Dat de dochter goed zit v.w.b. lid 3: zij was opdrachtgever van de begrafenis en kan nu besluiten tot een crematie.
- De dochter zal toestemming moeten vragen aan de officier van justitie (OvJ). In haar geval zal dat waarschijnlijk de OvJ bij het Openbaar Ministerie in Arnhem zijn. Zij kan in een kort briefje haar wens kenbaar maken. OvJ, Postbus 30200, 6803 AE Arnhem.

Er is geen sprake van ruiming, zoals u in de kop van uw vraag stelt, maar van opgraving. Een belangrijk verschil, omdat voor een ruiming (na afloop van tien jaar grafrust) geen vergunning nodig is, maar voor een opgraving altijd (ook na 20, 80 of 350 jaar na de begrafenis). Hier is sprake van een opgraving.
Na zes maanden kun je ook nog niet echt spreken van 'restanten'. Het lichaam is waarschijnlijk uiterlijk grotendeels intact.

Normaal is een burgemeester niet gewillig om verlof te geven als de opgraving plaats moet vinden na 2 maanden na de begrafenis, zoals hier na ruim 6 maanden. Bij een heroverwogen keuze voor cremeren zou men echter soepeler moeten zijn dan bij een gewone op- en herbegraving.

Zie over opgraven en cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE