Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geldigheidsduur verlof burgemeester - binnen 10 jaar schudden van graf


21 augustus 2008

Vraag nummer: 5640  (oude nummer: 11167)

Wat is de geldigheidsduur van een verlof van de burgemeester in geval van een opgraving? Ik vraag dit omdat een man, naar zijn zeggen in zeer slechte lichamelijke gezondheidheid, te kennen heeft gegeven na zijn overlijden graag te worden begraven in het graf bij zijn ouders (hij is enig kind en rechthebbende van het graf). De wettelijke grafrust van 10 jaar is voor zijn vader ruimschoots verstreken, maar het stoffelijk overschot van moeder ligt er pas 2 jaar. Het betreft een particulier graf voor 2 personen. Nu zouden, technisch gezien, de beenderen van zijn vader op laag 0 geplaatst kunnen worden en het stoffelijk overschot van zijn moeder opgegraven en herbegraven kunnen worden op laag 1, zodat laag 2 vrij komt voor hem. Maar om alle handelingen te verrichten voordat meneer zelf overleden is, is wellicht onnodig (en zeer kostbaar). Wel zou ik als beheerder graag meewerken aan de gemoedsrust van deze man om van tevoren te regelen dat hij in het graf van zijn ouders wordt begraven. Wat kunt u ons in deze adviseren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het verlof van de burgemeester ex artikel 29 Wlb voor een opgraving heeft geen geldigheidsduur, tenzij dat in het verlof zelf wordt aangegeven. Maar gewoonlijk is daar geen reden voor. Dat kan het geval zijn als er heel snel na een begraving moet worden opgegraven, maar dan staat de vergunninghouder meestal zelf al te trappelen om er gebruik van te maken.

Niet alleen voor de gemoedsrust van deze meneer is het wenselijk als het verlof er al ligt, maar ook om de op- en herbegraving te kunnen combineren met zijn eigen begrafenis, als die t.z.t. aan de orde is. Met het verkrijgen van het verlof zijn gewoonlijk enkele weken gemoeid, maar dat is te lang als de aanvraag moet worden gedaan als meneer net overleden is. Het nu al aanvragen is daarom handig en verstandig; het verlof kan 'desnoods' (maar dat is een verkeerd woord, want het is juist gunstig voor meneer, zo mogen we aannemen) ook over enkele jaren worden gebruikt.

Ik wil nog even een kanttekening plaatsen bij de situatie die u beschrijft. Feitelijk gaat het hier om het schudden van een graf. Dat is in principe alleen mogelijk wanneer het graf geruimd zou kunnen worden, dus tien jaar na de laatste begrafenis. Ik vermoed dat dat ook de eerste reactie is van een aantal vaste lezers van deze rubriek (ik krijg soms commentaren en soms wijzen lezers mij - terecht - ook op fouten en foutjes of onduidelijkheden (die ik altijd in dank aanvaard, dan kan ik mijn antwoord verbeteren)).
Maar het is mogelijk om een graf eerder te schudden dan pas na tien jaar na de laatste begrafenis. Namelijk precies op de manier zoals u dat aanpakt: met verlof voor een opgraving en herbegraving van de korter dan 10 jaar geleden overleden persoon.
Ik juich ook toe om dit te combineren met een nieuwe begraving. Wellicht blijft meneer toch nog een lange periode leven en kan over meer dan 8 jaar het graf 'gewoon' geschud worden. En het in één keer verrichten van alle handelingen, opgraving, herbegraving en begraving is natuurlijk eenvoudiger en goedkoper.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE