Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gang van zaken bij herbegrafenis


23 maart 2003

Vraag nummer: 2108  (oude nummer: 2506)

Sun, 23 Mar 2003 23:18

Het stoffelijk overschot van mijn moeder moet, na 32 jaar, naar een andere begraafplaats om ruimte te maken op de begraafplaats waar ze nu ligt. Ik wil haar elders in een urnentuin onderbrengen en vroeg me af hoe dat werkt: eerst naar een crematorium? Zo ja, welke eisen worden er gesteld aan het vervoer naar het crematorium? Is een kist nodig of kan een lijkgewaad ook? En: klopt het dat er in een deel van voorjaar en de zomer niet opgegraven mag worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Voor de opgraving is verlof van de burgemeester nodig. Dat verlof bevat de voorwaarden voor opgraving en voor het transport naar een crematorium.
Waarschijnlijk wordt een kist voorgeschreven. Een lijkwade kan alleen bij een zojuist overleden persoon worden gebruikt. Maar bij een opgraving is de staat van het lichaam onbekend. Het kan zijn dat het uitsluitend om enkele botten gaat, die in een klein beenderenkistje passen. Maar het lichaam kan ook nog grotendeels intact zijn. Omdat dat vantevoren niet te zeggen is, neemt men geen risico.

Nee, het is niet zo dat er in het voorjaar en in de zomer niet opgegraven mag worden.
Een opgraving doet men echter vaak liever in een koud jaargetijde, omdat het lichaam dan koeler is en er - naar het schijnt - soms minder geuroverlast is, zo heb ik wel eens gehoord. Maar of dat werkelijk zo is weet ik niet. Maar het speelt geen rol voor de burgemeester om een opgraving wel of niet toe te staan.

mr W.G.H.M. van der Putten

24 maart 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE