Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Fout van gemeente plaats graf; graf vrijmaken?


27 oktober 2009

Vraag nummer: 7017  (oude nummer: 14193)

Geachte heer Van der Putten,

Graag zou ik het volgende aan u voorleggen.

Familie van mij hebben twee eigen graven naast elkaar gekocht. In het ene graf liggen de urnen van de ouders. Het andere graf was bedoeld als extra vrije ruimte en in de toekomst als familiegraf.

De gemeente heeft nu de ruimte naast deze graven verkeerd ingeschat zodat de ruimte voor het extra graf verdwenen is. Conclusie: er ligt een derde naast het graf van de ouders, terwijl mijn familie het grafrecht voor deze plek had gekocht. Aan de andere kant van het graf van de ouders bevindt zich een dijklichaam, daar is dus geen plek meer. De gemeente wil hen nu een andere plek aanbieden. Moeten zij daarmee akkoord gaan of kunnen zij hun poot stijfhouden, in die zin dat die derde verplaatst moet worden naar een andere plek zodat het graf weer vrijkomt?

Uw antwoord wacht ik met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

mw. Fieret

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat voor het antwoord op deze vraag relevant is, is hoe kort of lang geleden dit speelde en of in het 'verkeerde graf' een of meer urnen, dan wel een kist begraven is.

In principe mag de rechthebbende op het graf van de gemeente eisen dat de begraving of bijzetting die zonder zijn toestemming is uitgevoerd, ongedaan wordt gemaakt. Maar nu komt het 'maar'.
Ten eerste ga ik er van uit dat er geen onduidelijkheid over de grafrechten is; men beschikt over een grafakte en de locatie van het graf was duidelijk.
Voorts maakt het verschil of in het verkeerde graf een urn of een kist begraven is. Als er een urn begraven is, mag de rechthebbende eisen dat deze urn direct verwijderd wordt. De gemeente legt de andere familie dan maar uit hoe het zo gekomen is. Maar dat is direct uit te voeren, zonder complicaties.
Als er een kist begraven is, ligt het anders. Dan is een vergunning van de burgemeester nodig. De burgemeester wint advies in van de VROM-Inspectie. Het standaard-advies is dat er geen bezwaar is tegen een opgraving binnen 2 maanden na de begrafenis, maar daarna wel. Dit geeft dus wel complicaties.

Het is juridisch simpel dat de rechthebbende op het graf rechten heeft. Maar als in het graf een kist is geplaatst en dit langer dan 2 maanden geleden gebeurd is, wordt het wel moeilijk(er) om recht te krijgen.
Als uw familie aan de plaats van de beide graven hecht, doet zij er misschien verstandig aan om snel een advocaat in te schakelen. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe moeilijker het is om de oude situatie te herstellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE