Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Elders herbegraven van baby


30 oktober 2002

Vraag nummer: 1400  (oude nummer: 1752)

Tue Feb 13 19:50:26 2001

Een echtpaar verhuist, en wenst een drie jaar geleden begraven baby op te laten graven, en elders te herbegraven.
Welke speciale wettelijke voorschriften gelden daarvoor, en met welke globale kosten moet rekening gehouden worden ?

g.arts

Antwoord:

Tue Feb 13 23:19:20 2001

Geachte heer of mevrouw Arts,

Het opgraven en elders herbegraven van een baby is in principe mogelijk. Echter, er is verlof voor nodig van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt. De burgemeester moet advies inwinnen van de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne. Bekend is dat die inspecties negatief adviseren, indien het gaat om een opgraving langer dan 2 maanden na de begrafenis en korter dan 10 jaar na het overlijden. Echter, het is maar een advies en de burgemeester hoeft dat niet te volgen. Van belang is ook dat het bij een verzoek om herbegraving gaat om een omstandigheid die nieuw is. Als onlangs verhuisd is, of verhuisd zal worden, is dat een nieuw gegeven. Veel mensen hebben er begrip voor dat men een grafje van een overleden kind in de buurt wil hebben, en niet in de oude woonplaats. Veel burgemeesters zijn ook mensen…

Dan de kosten. Ik ben toevallig vandaag nog bezig geweest met het regelen van de 'verhuizing' van een graf van een levenloos geboren kindje. Daar ging het om een grafje van bijna 20 jaar oud, dus gaf de termijn geen probleem. In dat geval kwamen de kosten rond de fl. 2.500,-. Maar het is ook denkbaar dat het iets goedkoper kan, maar ook dat het meer dan fl. 7.500,- kost. Want het hangt af van omstandigheden, afstand oud en nieuwe begraafplaats (en dus uren/kosten vervoer), de tarieven die de nieuwe begraafplaats rekent etc. De leges die gemeenten voor een opgraving rekenen kunnen uiteenlopen van fl. 100,- tot meer dan fl. 2.000,- (een 'ontmoedigingstarief' noem ik dat). Dan de feitelijke werkzaamheden. De kosten daarvan kunnen verschillen van fl. 1.500,- tot meer dan fl. 3.000,-. En dan de kosten van een nieuw graf. Dat kan op de ene begraafplaats fl. 500,- zijn en op een andere fl. 5.000,-.

Ik merk graag op dat er mogelijkheden zijn om de kosten aanzienlijk te beperken. Dat kan door het kind niet in een kindergraf her te begraven, maar in een graf voor volwassenen. Als de ouders dat graf (ook) voor zichzelf kopen, met de bedoeling om later ook zelf in dat graf begraven te worden, worden de kosten fiscaal aftrekbaar. Dat gaat niet automatisch; er moet dan aantal formaliteiten worden voldaan, namelijk eisen die de Belastingdienst stelt. Het is geen enkel probleem om aan die eisen te voldoen, alleen…. om een aantal redenen kunnen begraafplaatsen er niet aan voldoen. Maar dat kan wel door tussenkomst van Grafzorg Nederland (www.uitvaart.nl/grafzorg). Het voert te ver om dat hier in detail uit te leggen. Als u het precies wilt weten kunt u mij een e-mail sturen.

mr W.G.H.M. van der Putten

13 februari 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE