Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eindigt met een verzoek om opgraving automatisch het grafrecht?


24 november 2014

Vraag nummer: 40706

Goede morgen,

Onlangs is een rechthebbende overleden. De wens van de overleden vrouw was om gecremeerd te worden. Wat volgde was een verzoek tot opgraving en crematie van de echtgenoot.
Het grafrecht was in 2012 door de vrouw verlengd voor een periode van 10 jaar. Nu verzoekt de familie om restitutie van de verlenging grafrecht. In onze beheersverordening is opgenomen dat er geen restitutie van grafrecht plaatsvindt bij afstand van grafrecht.

De aanvrager van de restitutie heeft in een gesprek aangegeven dat hij het graf mogelijk in stand wil houden voor een toekomstige begraving van een familielid. Hij heeft de voorkeur voor restitutie en behoud van het graf is niet bepaald gewenst, maar volgens de aanvrager 'het een of het ander'.
De aanvrager had bij de opgraving echter al afstand gedaan van het graf.

Kunt u mij adviseren?

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, met een verzoek om opgraving eindigt een grafrecht niet automatisch. Men betaalt voor een bepaalde termijn en het grafrecht eindigt gewoon als die termijn van uitgifte of verlenging afloopt.

Ik zie ook geen reden om grafrechten terug te betalen. De vrouw huurde een graf, verlengde de grafrechten en de erfgenamen zijn hier gewoon aan gebonden. Dat men conform de wens van de overledene later haar echtgenoot heeft opgegraven en gecremeerd, geeft geen recht op geld (deels) terug.

De familie kan afstand doen van het grafrecht na een opgraving. Maar dat zou ik niet doen als ik rechthebbende was. Want inderdaad zou het graf nog voor een andere persoon gebruikt kunnen worden.

Volgens de aanvrager is het 'het een of het ander'. Dat denk ik niet.
Als afstand is gedaan van het grafrecht is dat een derde situatie. Maar als eerder onnadenkend afstand is gedaan en men later beseft dat het graf toch nog eens gebruikt kan worden, lijkt het me niet onredelijk om die afstandsverklaring maar te vergeten en het graf toch weer voor de resterende termijn ter beschikking van de familie te stellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Is een uitvaartondernemer verplicht?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE