Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eerst begraven en dan cremeren?


13 februari 2008

Vraag nummer: 5208  (oude nummer: 10323)

mijn oma is twee jaar geleden overleden. Nu blijken de grafrechten en uitvaartkosten niet te zijn betaald door de erfgenamen. Is het mogelijk nu nog mijn oma te laten cremeren? Zo ja, heeft dat gevolgen voor de grafrechten (bijv. kosten, 2 jr ipv 20 jaar)? Wat kunnen de gevolgen zijn als dit nog steeds niet wordt betaald (gevolgen grafsteen etc)?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag sluit aan op uw vraag van gisteren, nr. 10318, in de sub-rubriek 'Grafsteen / monument'. En ik heb zojuist nog een vraag, nr. 10322, van u behandeld in de in de sub-rubriek 'Graf ruimen'.

Het is misschien mogelijk om uw oma op te laten graven en te laten cremeren. Maar er zijn diverse hobbels.
Voor een opgraving is o.a. verlof van de burgemeester nodig. Tevens is toestemming nodig van de persoon op wiens naam het graf staat, anders mag de burgemeester volgens de wet geen verlof afgeven. Als de gemeente het graf al op naam van een ander wanbetalend familielid heeft gesteld, moet die persoon voor het opgraven toestemming geven. Als de gemeente nog geen grafakte op naam van iemand heeft uitgegeven, dan is er niemand die de toestemming kan geven en kan er geen verlof worden afgegeven en kan er dus niet worden opgegraven. Als er geen akte is afgegeven, kunt u, zoals ik op vraag 10322 al antwoordde, vragen op de akte op uw naam te zetten, maar dan moet u zelf de kosten van het graf betalen. Het gevolg is wel dat u dan zelf de toestemming voor de opgraving mag geven.
In uw geval lijkt me dat een beetje het paard achter de kar spannen. Want als u dan wilt laten cremeren bent u de kosten aan het graf kwijt én moet u ook nog eens de kosten van een opgraving en crematie betalen. Dat kan, afhankelijk van de gemeente en het transport naar het crematorium, een bedrag tussen de € 1.500,- en € 3.000,- zijn.

Dat het graf maar 2 jaar gebruikt is en geen 20 jaar, geeft geen recht op korting of teruggave van de grafrechten.

Dan is er nog een andere hobbel. Bijna alle gemeenten vragen leges, een soort belasting, voor een opgraving. De gemeente kan eisen dat dit eerst betaald is, net als de kosten voor het graf, alvorens de opgraving mag plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE