Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

DRINGEND!!!!! (schudden graf vader, dieper herbegraven moeder; verlof nodig?)


28 maart 2006

Vraag nummer: 4338  (oude nummer: 7744)

Geachte heer van der Putten

Vriendelijk vraag ik uw aandacht voor hetvolgende.
Zojuist heb ik een schriftelijk verzoek tot op- en herbegraving ontvangen.

Op een bijzondere begraafplaats liggen op dit moment in één graf de vader (3 diep) en moeder (2 diep) van een onlangs overledene inwoner van onze gemeente.
Het was de wens van de overledene om bij de ouders begraven te worden.
Daar is op dit moment ruimte voor (1 diep).

Echter, de echtgenoot van de overledene wenst later ook graag in het graf bijgezet te worden. Om dit mogelijk te maken is het de bedoeling de dat de overblijfselen van de resten van de vader (overleden in 1971) op de bodem van het graf worden verspreid en de moeder (overleden in 1999) 3 diep wordt begraven zodat de onlangs overledene 2 diep kan worden begraven en later de echtgenoot van de overledene 1 diep kan worden bijgezet.

1) Is hier daadwerkelijk sprake van een op- en herbegraving???
Indien er sprake is van een op- en herbegraving.
2) Weegt de motivatie tot op- en herbegraving zwaarder dan de verstoring van de grafrust???

Bij voorbaat dank,

XY
Afdeling Burger- en Bestuurszaken gemeente Z
Tel. xxx

Antwoord:

Geachte heer,

Hier is geen verlof voor opgraving nodig.
Het gaat om een 3-persoons graf. Men kan inderdaad de stoffelijke stoffelijke resten van de vader dieper herbegraven, zoals u beschrijft. Om er bij te kunnen, moeten de stoffelijke resten tijdelijk worden uitgenomen en op het oude niveau van vader worden herplaatst.
Voor het schudden (de ruiming) van de resten van vader is geen verlof nodig. Dit is immers een normale ruiming na 10 jaar.
De stoffelijke resten van moeder moeten tijdelijk uit het graf worden genomen, anders kan men niet bij vader en kamn moeder zelf niet iets dieper worden herbegraven. Is hier verlof (ex art. 29) voor nodig? Nee, dat is nodig voor een op- en herbegraving, maar onder een op- en herbegraving wordt verstaan een begraving in een ánder graf. Niet hoger of lager in hetzelfde graf.

Ik trek maar eens een vergelijking met een verlof tot opgraving van een persoon die als onderste in een algemeen graf ligt. Boven ligt meneer A, daaronder B en helemaal onderin C en die moet er uit. Dan wordt verlof verleend voor de onderste persoon, C, om die er uit te halen. Er wordt geen verlof verleend om de hoger begraven personen A en B er tijdelijk uit te nemen en op dezelfde plek of iets dieper, wat logisch is om de vrij gekomen ruimte later weer te kunnen gebruiken.
In uw casus is de vader meneer C die wordt geruimd. Voor de moeder, mevrouw B, hoeft geen verlof te worden verleend.

Het herschikken van stoffelijke resten in een en hetzelfde graf moet worden gezien als beheer van het graf, dat tot de competentie van de houder van de begraafplaats behoort. Wel moet natuurlijk in het register van de begraafplaats worden aangetekend dat er iets gebeurd is met het graf en dat een overledene op een bepaalde datum iets dieper is geplaatst.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE