Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dochtertje is herbegraven zonder dat ik er van af wist


27 oktober 2011

Vraag nummer: 26507

Geachte Mr. van der Putten,
Op de begraafplaats kwam ik erachter dat het graf , na vele jaren ,van mijn dochter er niet meer was.
Mijn dochter is op 4 jarige leeftijd overleden.
Via de gemeente hoorde ik dat mijn dochter herbegraven is en dat is via mijn ex vrouw geregeld ( buiten mijn weten om) en de gemeente geeft mij te kennen dat ik dit verder maar uit moet zoeken met mijn ex vrouw.
De gemeente geeft ook geen adres door , waar het herbegraven is ?
Kan dit zomaar ?
Kunt U mij van advies dienen

Hoogachtend,

W. van den Berg.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is een toch wel erg merkwaardige gang van zaken. Voor een op- en herbegraving moet de burgemeester een vergunning verlenen.
Er was een paar jaar geleden discussie onder juristen en beheerders van begraafplaatsen of dat die vergunning niet kon worden afgeschaft, als het ging om een graf dat minstens 10 jaar oud was. Dit, omdat een graf dat 10 jaar oud is, geruimd kan worden. Dan 'verdwijnt' het ook, redeneerden sommigen.

Ik heb er zelf altijd voor gepleit om die vergunning te handhaven. Als belangrijk voorbeeld heb ik altijd genoemd een kindergraf, waar een van de ouders het graf zou kunnen verplaatsen zonder de ander daarover te informeren. Als de burgemeester een vergunning moet geven, kan men tegen die vergunning bezwaar maken. Een zorgvuldige voorbereiding van zo'n vergunning door de burgemeester zou zijn om de andere ouder om diens zienswijze te vragen. Maar om als de burgemeester dat niet doet, die andere ouder ten minste in kennis te stellen van het bestaan van de vergunning, zodat die bezwaar kan maken.

De afloop van de discussie was dat de wetgever de wet op dit punt niet heeft veranderd. In alle gevallen is vergunning nodig, ongeacht de termijn die na het overlijden verstreken is. Die vergunning zal er dus ook van de op- en herbegraving van uw dochter moeten zijn. Anders is zij illegaal opgegraven.

U kunt bij de gemeente een afschrift van de vergunning opvragen. Men is wettelijk verplicht om u die te geven.
De kans is groot dat in de vergunning staat waar uw dochter herbegraven is.

Maar u kunt waarschijnlijk ook zelf bedenken waar uw dochter herbegraven is. Als uw ex-vrouw in Groningen woont, zal uw dochter vermoedelijk niet ergens in Zeeland herbegraven zijn. U kunt eens navraag doen bij begraafplaatsen in de buurt van waar uw ex-vrouw woont. Men is wettelijk verplicht om u te vertellen of uw dochter daar begraven is, als dat het geval is.
U kunt het beste een briefje schrijven, of een e-mail, waarin u de geboortedatum, datum van overlijden en de precieze namen van uw dochtertje vermeld. Als u het telefonisch vraagt, is het maar de vraag of men het zo snel kan vinden en u niet afscheept. Schriftelijk geeft tijd om het goed uit te zoeken en vermindert de kans op fouten.

U kunt overwegen om bij de gemeente waar uw dochtertje begraven was, een formele klacht in te dienen tegen de burgemeester. Dit, omdat hij of zij u een afschrift van de vergunning had behoren te sturen, zodat u bezwaar had kunnen maken. Niet dat dat nu nog iets oplost, maar u mag ook wel laten blijken dat u het er niet mee eens bent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zie over opgraven en herbegraven ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE