Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie na wettelijke grafrust


23 april 2003

Vraag nummer: 2187  (oude nummer: 2596)

Geachte heer van der Putten,

Een rechthebbende wil het graf van zijn ouders laten ruimen en de stoffelijke resten laten cremeren (uiteraard na de wettelijke termijn van grafrust). Kun U mij de gang van zaken uit een zetten? Als ik kijk het boek handleiding opgraving en ruiming van de LOB raadpleeg, vind ik een stukje, dat: de rechthebbende toestemming moet vragen aan de Ovj en burgemeester. Ik kan mij voorstellen dat dit voor nabestaande een emotionele gebeurtenis is.
Mijn tweede vraag is: moeten de lijken apart worden gecremeerd, of mogen de overblijfselen in één kist aangeboden worden voor crematie?

Met vriendelijke groet,

Luuk Buijs, begraafplaats Halfweg

Antwoord:

Geachte heer Buijs,

Aan wat in de Handleiding Opgraving en Ruiming van de LOB als procedure staat, heb ik niets toe te voegen.
Het kan best zijn dat voor een nabestaande een emotioneel aspect zit aan het vragen van het verlof, maar ja, daar kan ik niets aan veranderen. Het is de belanghebbende zelf die dit wil en een ander kan en mag het niet aanvragen. Het wordt misschien emotioneel iets eenvoudiger, als men beseft dat de voorschriften inzake het verlof vragen primair tot doel hebben dat er niet met de graven van dierbare nabestaanden kan worden gesold. Dat is dus een eigen belang. Het vragen van verlof heeft ook als neven-aspect dat andere familieleden die het er niet mee eens zijn, de kans krijgen om bezwaar te maken. Bijvoorbeeld als zij menen dat de overledene dit zelf zo nooit gewild zou hebben. En dat natuurlijk met goede argumenten kunnen onderbouwen, anders heeft bezwaar maken geen zin.

En ja, de lijken moeten apart worden gecremeerd. In artikel 9 van het Besluit op de lijkbezorging (Blb) staat dat er zodanig moet worden gecremeerd, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is. Dat is voor een crematorium een harde dwingende regel. Dat nabestaanden eventueel later de as willen mengen, is een andere zaak. Zie vraag 2594 ‘Vermenging van as’ in de sub-rubriek ‘Asbestemming (keuzes en zeggenschap over as)’, die toevallig ook vandaag is gesteld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

23 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE