Crematie en termijn grafrust


1 maart 2011

Vraag nummer: 24540  (oude nummer: 16475)

Ouders van een overleden kindje willen emigreren. Zij willen de resten op laten graven en deze laten cremeren. De as willen ze meenemen naar het buitenland. Echter de grafrust dient nog voor twee jaar gewaarborgd te zijn. Mag de gemeente een uitzondering hierop maken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De mogelijkheid om een begraven persoon op te laten graven en alsnog te laten cremeren, zoals bedoeld in artikel 29 Wlb, is juist ook binnen de termijn van grafrust mogelijk.
Dus ja, de burgemeester mag hier vergunning voor verlenen.

Crematie binnen een jaar na de begraving mag alleen met schriftelijk verlof van de officier van justitie van de plaats van opgraving. In het door u beschreven geval (8 jaar na de begraving) is behalve verlof van de burgemeester dus geen verlof van de officier van justitie nodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn