Bezwaar tegen verplaatsen graf


2 september 2009

Vraag nummer: 6840  (oude nummer: 13727)

Onlangs heeft de begraafplaats contact opgenomen met mijn neef in verband met de relocatie van ons familiegraf. Mijn neef is de houder van de grafrechten sinds het overlijden van mijn moeder, 5jaar geleden. Hij gaf aan dit graag te willen en ik heb ze daarom aan hem overgedragen. Hij heeft, zonder mij of de andere emotioneel betrokken personen daarin te kennen toegestemd in het opgraven van mijn dierbaren en ze te herbegraven op een andere plek. Ik heb hier groot bezwaar tegen. Heb ik hierin enig recht van spreken? Het zijn mijn vader, moeder en twee broers die hier begraven liggen.
Vriendelijke groet, XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor het opgraven (en herbegraven) is verlof van de burgemeester nodig. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na het besluit bezwaar aantekenen bij de burgemeester. Of indien haast geboden is omdat men binnen die 6 weken wil opgraven, een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen (via een advocaat).

In de regel wordt door de burgemeester geen toestemming verleend voor een opgraving en herbegraving, als een overledene minder dan 10 jaar geleden begraven is. Dit in verband met de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn