Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bezwaar schoondochter tegen opgraven


11 mei 2011

Vraag nummer: 24677  (oude nummer: 16714)

Geachte heer,

Onze gemeente heeft een vraag gekregen van een mevrouw wiens man in 1977 is overleden. Zij wil nu haar man laten opgraven en cremeren. Haar schoondochter is hierop tegen, haar zoon (man van schoondochter) houdt zich er buiten.
De schoondochter heeft aangegeven als mevrouw hiervoor opdracht geeft, zij bezwaar gaat indienen. Nu is mijn vraag hoeveel invloed heeft een schoondochter hierop?
De partner is toch de enige rechthebbende op het graf?

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een opgraving en herbegraving is verlof nodig van de burgemeester. Gewoonlijk wordt zo'n verlof echter alleen verleend binnen 2 maanden na de begrafenis, of juist pas na 10 jaar. Dit, omdat de eerste 2 maanden de kist gewoonlijk nog makkelijk te hanteren is. En na 10 jaar, omdat er dan juist geen kist meer is maar schone botten.

In dit geval ligt het afgeven van een vergunning van de burgemeester voor de hand. Er zijn ruim 10 jaar voorbij en de aanvraag wordt gedaan door de weduwe die rechthebbende op het graf is. Iedereen die het niet eens met de opgraving kan daar bezwaar tegen maken.

Je kunt van tevoren niet zeggen "Hoeveel invloed heeft een schoondochter hierop?" Want je kent de argumenten van die schoondochter niet. Bovendien moet dat tijdens een bezwarenprocedure blijken en kun je je niet van tevoren laten leiden door de vraag of iemand bezwaar wil maken of niet.

De burgemeester moet een besluit nemen inzake de opgraving. Als hij negatief besluit kan de echtgenote bezwaar maken. Als hij positief besluit kan de schoondochter bezwaar maken. Of de bezwaren van de schoondochter ergens toe zullen of kunnen leiden, kunt u pas zien nadat zij ze heeft ingediend. Als het bezwaar primair is 'Ik ben er op tegen', dan is dat waarschijnlijk niet iets om zwaar te laten wegen. De echtgenote is rechthebbende op het graf, mag dus de aanvraag doen en staat er dichter bij dan een schoondochter, die misschien de overledene ook wel nooit gekend heeft (ik ken de leeftijden niet).
Maar misschien verrast de schoondochter wel, door met een testament van de overledene aan te komen, waar glashelder in staat dat hij beslist begraven wilde worden op de begraafplaats in uw gemeente en dat hij nooit en te nimmer wilde worden opgegraven en gecremeerd. Die kans is heel erg klein. Maar stel dat zo'n testament bestaat, dan zou dat reden kunnen zijn om de vergunning alsnog in te trekken.

Hoe dan ook: er moet een besluit van de burgemeester komen en dan is het gewoon afwachten of er bezwaar komt en of die steekhoudend is of niet.

Zie over herbegraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE