Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bereidverklaring voor herbegraving


29 juni 2010

Vraag nummer: 7613  (oude nummer: 15865)

Geachte heer Van der Putten,

Bedankt voor uw antwoord (nr 15854). Ik ga dit verder oppakken en uitwerken. Ik zal u onze nw verordening vastgesteld per 1-1-2010 tkn nog toezenden.

Ik heb nog een vraag. Ik heb vandaag nl nog een verzoek gekregen voor een herbegraving op onze gemeentelijke begraafplaats vanuit een andere gemeente. Die gemeente vraagt nu - voordat zij een verlof afgeven tot opgraving - van ons een bereidverklaring, waaruit blijkt dat wij de stoffelijke resten kunnen herbegraven. De familie heeft bij ons al een partciulier graf uitgezocht. Ik heb niets over een "bereidverklaring" teruggevonden in de wet en op deze site. Is dit een verplichting én hoe zou zo'n bereidverklaring er dan uit moeten zien? Geven wij pas zo'n bereidverklaring af, zodra de burgemeester van die andere gemeente verlof heeft verleend? Heeft u hier ervaring mee?

Groet van H. van der Tier

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb er wel vaker van gehoord, het komt incidenteel wel voor.

Er is geen wettelijke verplichting en ook geen echte noodzaak om als 'ontvangende' begraafplaats aan te geven dat men de overledene na een opgraving kan herbegraven. Kwaad kan het echter ook niet.

Het is soms wel een standaardeis, om bijvoorbeeld een asbus uit het buitenland toegezonden te krijgen. Duitsland stelt die eis. En ook al is het in Nederland geen eis, dan doet men het toch maar om de zaak niet te compliceren.

Het is wel zo dat de burgemeester die vergunning ex artikel 29 Wlb geeft voor een opgraving, daar gewoonlijk ook in opneemt waar het stoffelijk overschot zal worden herbegraven. Dit is ook wel een goed systeem om te voorkomen dat men overledenen kwijt kan raken. Er komen soms de vreemdste dingen voor, zoals mensen die iemand laten opgraven en liefst wensen dat anderen niet weten waar die overledene herbegraven wordt. Dat gaat te ver.
Aan de hand van de vergunning kan de begraafplaatshouder van ontvangst ook zien wiens stoffelijk overschot ter begraving aangeboden wordt. Zonder zo'n vergunning zou je niet weten om wie het gaat. De vergunning vervangt dan het verlof tot begraven in die zin dat men over persoonsgegevens van de overledene beschikt, die men in het register (de administratie) moet opnemen.

Het gaat wel wat ver om vooraf te willen weten of iemand ergens dan ook herbegraven zal worden. Maar een beetje controle kan ook geen kwaad.

Als u de betrokken gemeente in een kort briefje van 2 regels schrijft dat de betreffende familie al een graf heeft uitgezocht en dat het stoffelijk overschot daar begraven kan worden, is men waarschijnlijk gelukkig en tevree.
Waarschijnlijk wil men dat briefje hebben voordat het verlof wordt verleend; het kan dan als overweging in het verlof worden genoemd.

Ik zou er niet langer over denken maar het briefje snel schrijven. Er over in discussie gaan kost veel meer tijd.

En alvast dank voor uw nieuwe verordening.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE