Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven in NL over 9 jaar naar Frankrijk


21 januari 2008

Vraag nummer: 5143  (oude nummer: 10149)

Geachte heer,

Na het doorlezen van diverse vragen blijft voor mij toch het e.e.a. onduidelijk. Het is rijkelijk vroeg voor deze vraag, maar ik ben bij voorkeur goed voorgelicht, zodat later het e.e.a. spoedig goed geregeld kan worden.

Afgelopen september is mijn man begraven in een algemeen graf. De grafrust duurt 10 jaar en dan herbegraven of cremeren (wat gebeurt er overigens met de resten als je niets laat weten?).

Inmiddels heb ik besloten om mijn man te laten herbegraven in Frankrijk, maar ik zou graag willen weten wat daarvoor geregeld dient te worden (vervoer, wat voor kist, papieren, etc) en hoe lang je van te voren hiermee aan de slag moet, daar ik verwacht dat er een behoorlijke ambtelijke (papieren) molen achter schuilt.

Verder zou ik graag vernemen waar ik meer informatie kan vinden over het begraven in (Zuid-)Frankrijk, bij voorkeur in het Nederlands of Engels, daar ik de Franse taal niet machtig ben. Zijn er eventueel ook bedrijven actief in deze branche die een soort van fullservice bieden, zodat een hoop regel ellende uit handen wordt genomen en de kosten inzichtelijk zijn.

Verder vraag ik mij af of het feit dat mijn man in een zogenoemde 'hygienische hoes' is begraven (zijn lichaam verkeerde al in staat van ontbinding toen hij gekist werd) voor problemen zou kunnen zorgen en/of de kans op adipocirevorming hierdoor vergroot is.

Ik verneem gaarne van u.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is inderdaad mogelijk om uw man over ongeveer 10 jaar te laten herbegraven in Frankrijk.

Wat gebeurt er met de stoffelijke resten als u besluit om over 10 jaar niets te doen? Dan wordt het graf geruimd. Dat gebeurt feitelijk meestal niet direct een dag nadat die 10 jaar om zijn, maar wanneer de gemeente het hele vak met algemene graven voor nieuwe begravingen geschikt wil maken. Dat kan soms pas enkele jaren later zijn. De stoffelijke resten die dan worden aangetroffen worden overgebracht naar de knekelput, een soort verzamelgraf. Dat kan een grote grafkelder zijn, maar ook gewoon een groot soort zandgraf. Dat verschilt van begraafplaats tot begraafplaats.

Wat u in ieder geval moet doen is vóór dat die 10 jaar om zijn, de gemeente - ik neem althans aan dat het om een gemeentelijke begraafplaats gaat - laten weten dat u uw man graag wilt laten herbegraven. Dan zijn er meestal verschillende opties. Soms kan men dan direct een opgraving laten uitvoeren, maar soms is het makkelijker om te wachten totdat het hele vak geruimd wordt. U kunt dat dan het beste met de gemeente overleggen.

Het laten herbegraven, ook in het buitenland, is iets wat niet erg moeilijk is en wat weinig rompslomp met papieren met zich mee brengt. Voor de opgraving is een vergunning van de burgemeester nodig, maar dat is na 10 jaar een formaliteit. U kunt zelf een eenvoudig briefje aan de gemeente schrijven om verlof te vragen. Voor het vervoer naar het buitenland is formeel geen document meer nodig (dat is alleen het geval als iemand direct na het overlijden naar het buitenland wordt overgebracht). Maar ik denk dat men in Frankrijk toch graag een overheidsdocument heeft wiens stoffelijke resten ter begraving worden aangevoerd. En voor het transport per vliegtuig of per auto lijkt het ook handig. De gemeente kan u dan helpen aan een lijkenpas of laissez-passer.
Maar u hoeft niet alles zelf te regelen. Het ligt voor de hand om een wat grotere uitvaartonderneming in de arm te nemen. Want waar haal je anders zelf een kist, een geschikte rouwauto (voor transport naar Schiphol of rechtstreeks naar Frankrijk) e.d. vandaan? U kunt over 9 jaar een aantal ondernemingen benaderen, uitleggen wat de bedoeling is, en vragen om een vrijblijvende offerte uit te brengen.
U zult natuurlijk dan ook eerst een keus moeten maken waar precies u uw man wilt laten herbegraven, want het maakt verschil voor het transport en de kosten. Ik weet niet of men een Nederlandse ondernemer daar laat begraven (wat kan, als men het graf maar gereed heeft). Dat moet u dan zelf in Frankrijk navragen. Of het laten navragen door een ondernemer die de Franse taal wel machtig is. Dat kunt u natuurlijk navragen en laten meewegen bij de selectie van uitvaartondernemingen.
In principe is het niet veel anders dan wanneer uw man nu in Den Haag is begraven en u hem in Leiden wilt laten herbegraven. Alleen de afstand is wat verder en het vervoer zal duurder zijn. Maar ingewikkeld is het beslist niet.

Over de kosten kan ik niets zeggen. De kosten van opgraving schelen van begraafplaats tot begraafplaats. Als de opgraving samenvalt met het tijdstip van ruiming van het graf, kan men op sommige begraafplaatsen de leges voor een opgraving besparen. Maar overal is het anders. Navragen dus.

Ik voorzie geen bijzondere problemen omdat uw man in een hoes is begraven. Deze hoezen zijn tegenwoordig afbreekbaar en belemmeren de ontbindig van het lichaam niet onnodig. Juist om adipocirevorming te voorkomen. Maar je weet nooit, het is goed om er bij een opgraving op te wijzen. Op zich is het geen reden waarom er geen herbegraving plaats zou kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE