Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis moeder bij vader / herbegrafenis


23 juni 2008

Vraag nummer: 5520  (oude nummer: 10941)

Geachte heer mr. Van der Putten,

Graag uw deskundige hulp. Ik en mijn zusje zitten met de volgende problematische situatie:
-mijn vader (op jonge leeftijd overleden in 1969);
-mijn oma van vaders kant (overleden in 1982);
-mijn opa van vaders kant (overleden in 1986).

Het graf van mijn vader is destijds in 1969 door mijn moeder betaald en zij heeft altijd de intentie gehad om zelf later te worden begraven bij mijn vader.
Ware het niet dat zij destijds onder dwang van de familie van vaders kant heeft “toegestemd” om mijn oma en opa in het graf van vader te laten bijplaatsen (hetgeen eigenlijk tegen haar wens was en nog is). Als alleenstaande moeder met jonge kinderen (ik toen: x jaar en mijn zus toen: x jaar) kon zij niet opboksen tegen de grote en sterke familie van vaders kant.

Mijn vragen zijn als volgt:
•kunnen wij als kinderen eisen dat opa en oma verwijderd worden en onze moeder bij vader begraven wordt, zoals in eerste instantie de bedoeling was?;
•Is het mogelijk om mijn vader uit het graf te verplaatsen en hem samen met mijn moeder te begraven op een andere plek?

Ik heb ooit van mijn moeder begrepen dat er na 30 jaar (dus in 1999) een bericht is gekomen dat bij geen bericht het graf geruimd zou worden. Aangezien het graf nog steeds bestaat, vermoed ik dat de familieleden van vaders kant (waarmee wij sinds de bijplaatsing van mijn opa en oma geen contact meer mee hebben) de grafrechten sinds die tijd voor hun rekening hebben genomen. Het betreft een graf in de Gemeente Xxxxxx bij een RK Kerk.

Het is nu zo dat mijn moeder niet lang meer heeft te leven. Daarnaast is er ook een tante van vaders kant die niet lang meer te leven heeft. Mijn aanvullende vraag is nog:

•Kan mijn tante zonder onze toestemming worden bijgeplaatst in het eerder genoemde graf (is het niet zo dat slechts 3 personen in een graf geplaatst worden)?;
•Indien de familie van vaders kant de latere grafrechten hebben betaald, hebben wij dan alle rechten op een herbegrafenis van mijn vader verspeeld?;
•Elke tip die van belang kan zijn.

Kunt u bovenstaande gegevens en de Gemeente anonimiseren. Ik wil geen slapende honden wakker maken, mede omdat de situatie heel binnenkort actueel zal worden.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Alvorens uw vragen beantwoord kunnen worden, is het van belang om twee dingen te weten:
1) is er een rechthebbende op het graf van uw vader;
2) kent de begraafplaats de mogelijkheid om een graf te laten schudden.

U moet eerst eens nagaan wie op dit moment de rechten op het graf heeft. Misschien is dat nog steeds uw moeder. Als dat zo is, kan zij op dit moment over het graf beschikken. Zji dan dat ook nu u of uw zus al als nieuwe rechthebbende aanwijzen.
Ik denk dat een kleine kans aanwezig is dat uw moeder nog steeds rechthebbende is, omdat uw grootouders binnen de termijn van het toen lopende grafrecht begraven zijn en er geen reden voor verlenging of voor overdracht van de grafrechten was, voor zover ik kan zien.
De kans bestaat ook dat er inmiddels formeel geen rechten meer op het graf rusten en formeel niemand rechthebbende is. Als de huur van het graf in 1999 afliep en er niet verlengd is, dan kan het graf in principe sinds 1999 geruimd worden. Sommige begraafplaatsen doen dat niet meteen. Soms omdat het goedkoper is om eens in de zoveel jaar een grote ruiming uit te laten voeren door een extern bedrijf. Soms omdat het graf nu op een lijst van 'beschikbare graven' staat. Dat houdt in dat mensen die een nieuw graf willen uitzoeken voor een overledene, kunnen kiezen uit een aantal locaties van graven waarvan de rechten verlopen zijn. Dat graf kan dan binnen 1 of 2 dagen worden geruimd om plaats te maken voor een ander graf. Op het oog lijkt het oude graf er dan nog 'gewoon' te liggen, maar het kan dus misschien letterlijk van de ene op de andere dag verdwenen zijn.
Maar het is ook niet uitgesloten dat andere familieleden, toen uw moeder in 1999 de rechten niet heeft verlengd, het graf hebben overgenomen.
U komt er alleen achter door met de administratie van de begraafplaats contact op te nemen.

Het was in elk geval niet erg verstandig van uw moeder om in 1999, toen gelegenheid tot verlenging van het grafrecht werd geboden, daar geen gebruik van te maken. Het is mogelijk dat dit alle mogelijkheden voor de toekomst blokkeert.

Dan is het van belang om te weten of de bergaafplaats de mogelijkheid kent om een graf te schudden. Dit kunt u ook bij de administratie van de begraafplaats opvragen.

Als u het antwoord op deze twee vragen hebt, moet u maar een vervolgvraag stellen. In theorie zijn er diverse mogelijkheden, maar het heeft weinig zin op een paar bladzijden vol te schrijven over alles wat wellicht in een aantal verschillende situaties kan.
Als we de antwoorden op bovenstaande 2 vragen kennen kan ik u gerichter advies geven en hoef ik u niet te vermoeien met 6 varianten die toch niet aan de orde zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE