Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Automatisch teruggeven graf na opgraving


13 januari 2006

Vraag nummer: 4226  (oude nummer: 7274)

Opgraving stoffelijk overschot ter crematie na 12 jaar terwijl grafrecht nog niet is verlopen. Graf was voor 20 jaar.
Er bestaat denk ik geen recht op restitutie, immers is eigen keuze. Gaat het graf na opgraving automatisch terug naar de begraafplaats voor een nieuwe uitgifte of kan een familie eisen dat het graf gedurende de resterende tijd wordt gereserveerd voor een eventuele begraving van een overledene uit hun familie

Antwoord:

Geachte heer,

Er is inderdaad geen recht op restitutie van een evenredig deel van de kosten van het graf.
Maar het graf gaat na een opgraving niet automatisch terug naar de begraafplaats voor een nieuwe uitgifte; dat is alleen als de rechthebbende er uitdrukkelijk afstand van doet. In principe blijft men natuurlijk gewoon rechthebbende van het graf en kan men dat blijven gebruiken.

Als een graf 12 jaar oud is en voor 20 jaar was uitgegeven, kan er inderdaad nu of komende jaren een ander familielid in worden begraven. Wel moet de termijn dan nog 2 jaar of meer worden verlengd om de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar te garanderen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE