Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 8 Wlb en herbegraven na 10 jaar


10 november 2009

Vraag nummer: 7075  (oude nummer: 14332)

Geachte heer Van der Putten,

moet bij herbegraven of crematie na 10 jaar de kist zijn voorzien van een registratienummer zoals in artikel 8 van de Wet op de Lijkbezorging. Als wij een opgraving doen waarvan de stoffelijke resten elders worden herbegraven of alsnog worden geremeerd, voorzie ik altijd in een registratieformulier. Zo is het crematorium dan wel de begraafplaats ervan overtuigt dat het ook daadwerkelijk de bedoelde persoon is. Nu verneem ik van een bedrijf dat ook ruimingen verricht dat dit niet nodig is na de wettelijke grafrusttermijn. Hij volstaat met een soort overdrachtbrief met de persoonsgegevens. Is dit inderdaad voldoende of is een registratienummer / formulier wel wenselijk of zelfs verplicht?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. m.v.g. R. van Looij.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, bij een herbegraving hoeft de kist niet voorzien te zijn van een registratienummer zoals bedoeld in artikel 8 Wlb. Dat is bedoeld voor de eerste (en meestal enige) begrafenis of crematie van een overledene. Dat blijkt uit de plaats van dit artikel in de wet, vooraan, waarbij de nadruk ligt op identificatie na het overlijden en het niet (kunnen) verwisselen van personen en kisten.
Als iemands stoffelijke overschot wordt opgegraven en een andere bestemming krijgt, is er al niet zoveel kans op verwisseling, omdat dat meestal uniek is en niet samen met 10 anderen. In grote rouwcentra gaat het wel om grote aantallen overledenen.

Er is geen verplichting om een document bij te voegen bij een herbegraving of crematie na opgraving, maar ik zou het wel logisch en verstandig vinden. De meeste begraafplaatsen ook; men kan volstaan met een soort overdrachtbrief met de persoonsgegevens, maar ook een registratieformulier gebruiken. Of men dat document nu eenvoudig een brief of registratieformulier noemt, maakt geen verschil.

Op het moment dat een groter aantal graven geruimd wordt en er meerdere kisten voor herbegraving apart worden gehouden, is een apart controlesysteem met een registratienummer- of teken op het document en op de kist wel verstandig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE