Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afzonderlijk cremeren ook na opgraving?


10 december 2012

Vraag nummer: 32968

In een particulier graf zijn 3 personen bijgezet in 1962, 1967 en 1978. De rechthebbende wil deze drie overledenen laten opgraven en cremeren en vervolgens de as bijzetten in een ander particulier graf.
Mijn vraag is of de stoffelijke overblijfselen van de drie overledenen in 1 kist in 1 keer gecremeerd kunnen worden (optie 1); in drie kleine kistjes in 1 keer (optie 2) of dat ze alle drie afzonderlijk, individueel gecremeerd moeten worden. Ik weet dat meerdere personen tegelijk cremeren verboden is, maar dit gaat om overledenen die eerst begraven zijn, nu worden opgegraven worden en alsnog worden gecremeerd.

Antwoord:

Geachte heer,

Het zijn 3 opgravingen waarvoor eerst verlof van de burgemeester moet worden gevraagd, ook al is dat waarschijnlijk een formaliteit (maar andere nabestaanden moeten bezwaar kunnen maken).
De crematies moeten afzonderlijk, individueel, plaatsvinden. Er moeten in beginsel 3 asbussen in het graf worden geplaatst. Wanneer later een rechthebbende de as uit 3 asbussen wil samenvoegen in 1 asbus, is dat ook mogelijk. Maar juridisch gezien zijn dat dan vervolgens verstrooiingen omdat de as nooit niet meer te individualiseren is.

Ook de crematie van overledenen die eerst begraven zijn, nu worden opgegraven worden en alsnog worden gecremeerd, zijn hele gewone crematies. Dat betekent o.a. ook dat de as pas na een maand na de crematie mag worden afgegeven en in een graf mag worden geplaatst.

Er hoeft geen verlof tot cremeren te zijn; de vergunning van de burgemeester voor de opgraving is namelijk tegelijk het verlof tot cremeren. Het is gebruikelijk dat in de vergunning voor opgraving meteen staat wat de nieuwe bestemming van de stoffelijke overschotten is. In dit geval cremeren.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE