Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Advies VROM verplicht om aan te vragen bij opgraven binnen 10 jaar?


30 januari 2009

Vraag nummer: 6126  (oude nummer: 12215)

Wij moeten (namens de burgemeester) een aanvraag tot opgraven binnen 10 jaar beoordelen. Gezien de omstandigheden en gezien het feit dat het aannemelijk is dat ook de overledenen zelf hierachter zou hebben gestaan willen wij bij uitzondering een positief advies geven. Er is een verplichting om VROM een advies te vragen. Uit eerdere berichten blijkt dat VROM altijd adviseert om niet op te graven binnen 10 jaar (niet bindend bij het uiteindelijke besluit trouwens). Wat is de meerwaarde c.q. is het dan nodig om VROM nog 'te belasten'met een vraag om advies?

Antwoord:

Geachte heer,

VROM heeft al een standaardadvies uitgebracht in de vorm van een circulaire die behoort bij de Inspectierichtlijn lijkbezorging van 1999. In de circulaire, die rond de jaarwisseling van 1999-2000 op verschillende data en in verschillende uitvoeringen naar gemeenten en bekende grote kerkelijke begraafplaatsen is gestuurd, staat dat men geen nader advies hoeft in te winnen als men zich houdt aan de richtlijnen van de Inspectierichtlijn.

U moet VROM om advies vragen, omdat in de Wlb staat dat VROM moet worden gehoord. Maar als u de circulaire leest, ziet u dat u dit feitelijk niet meer hoeft te doen als u de Inspectierichtlijn kent.
Inderdaad adviseert VROM in het algemeen om niet op te graven binnen 10 jaar, behalve 2 maanden na de begrafenis en betreft het een niet bindend advies. Eigenlijk is de burgemeester dus vrij om zelf te wikken en te wegen of de omstandigheden een uitzondering rechtvaardigen op de algemene lijn om terughoudend te zijn om verlof te verlenen..

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE