Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanwezigheid uitvaartverzorger bij opgraving


25 januari 2006

Vraag nummer: 4248  (oude nummer: 7347)

Als gemachtigde van mijn tante heb ik van B&W te Alkmaar toestemming voor het opgraven van mijn oom, gevolgd door crematie. Mag de beheerder mij en mijn vouw (beide uitvaart-
professionals) weigeren bij de opgraving en kisting ?

Antwoord:

Geachte heer,

In de beheersverordening van nagenoeg elke gemeentelijke begraafplaats is geregeld dat bij de opgraving van lijken en ruiming van graven geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast. Soms is het zelfs iets sterker geformuleerd, namelijk dat er niet opgegraven mag worden wanneer andere personen aanwezig zijn. Zo ook in Alkmaar (artikel 6 beheersverordening). Bedoeld is waarschijnlijk dat de gemeentelijke grafdelvers met deze werkzaamheden (opgraven en kisten) zijn belast. U zult zelf het graf niet openen en mogen openen.

Ja, dan mag de beheerder u en uw vrouw weigeren. Sterker, volgens de precieze tekst van de verordening mag de beheerder niet (laten) opgraven als u aanwezig zou zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE