Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

6 weken inzage besluit toestemming opgraving


4 oktober 2012

Vraag nummer: 32106

Geachte heer vd Putten,

Naar aanleiding van een meningsverschil met de gemeente C, vraag ik u om raad.

In een algemeen graf op de algemene begraafplaats van C ligt begraven mevrouw X, overleden op xx-xx-2001.
Haar echtgenoot de heer X is de kontaktpersoon van dit graf. Hij komt een dezer dagen te overlijden en heeft te kennen gegeven en dit ook schriftelijk aan de gemeente kenbaar gemaakt, dat het zijn wens is dat zijn echtgenote wordt herbegraven in een nieuw eigen graf.

De gemeente C heeft dit verzoek in behandeling genomen en zegt nu dat er een wettelijke termijn van 6 weken is omdat er misschien iemand bezwaar kan maken tegen deze herbegraving (welke op dezelfde begraafplaats zal plaatsvinden). Ik heb het even geinformeerd bij de buurgemeente ZAxxx, daar kennen ze deze termijn van 6 weken niet, zo ook niet bij de gemeente ZBxxx.

Ik begrijp het niet, wie zou er bezwaar moeten maken, de kinderen zijn het er mee eens, en verder gaat het niemand iets aan denk ik. Na de wettelijke termijn van 10 jaar.

Nu gaat de heer X overlijden, naar alle waarschijnlijkheid binnen een week, en de termijn van 6 weken is pas midden volgende maand voorbij. Het is de wens van de kinderen dat moeder gelijk of iets eerder dan vader begraven wordt, als het graf toch open is. Niet uit kostenoogpunt maar emotioneel gezien.

Is deze inzage termijn nu door de gemeente zelf bedacht of is dit iets wettelijks waar andere gemeenten zich niet aan houden.
Wat kan de familie doen om die termijn te bespoedigen?

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als ik het goed begrijp hanteert de gemeente nu een termijn van 6 weken waarin zij een voornemen bekend maakt, waar iedereen op kan reageren door een zienswijze in te dienen.

Nadat een besluit is genomen - maar dat is hier dus nog niet het geval - hoeft met de uitvoering geen 6 weken gewacht te worden. Belanghebbenden kunnen wel bezwaar maken of met spoed naar de rechter, maar het besluit - de opgraving dus - is in principe wel meteen uitvoerbaar. In bijzondere gevallen kan men via de rechter uitstel vragen.

Wat een gemeente ook kan doen, is het voornemen kenbaar maken en belanghebbenden in de gelegenheid stellen om een zienswijze kenbaar te maken. Dat is een normale procedure uit de Algemene wet bestuursrecht. Het is niet nodig om zo'n procedure te volgen, maar de gemeente mag het wel doen. De gemeente heeft de keus. Bij opgravingen komt het af en toe voor en heeft het in het verleden wel vaker discussie opgeroepen, want wat voor zin heeft het?
Soms kan het wel zin hebben, bijvoorbeeld omdat een kind gegronde bezwaren heeft maar door de familie buiten de aanvraag wordt gehouden. Soms kunnen er ook - tot dan toe onbekende - natuurlijke kinderen zijn. Het kan blijken dat de overledene een wilsbeschikking had die inhield dat hij of zij beslist niet samen met de echtgenote of echtgenoot in 1 graf begraven wilde worden. De kans op dit soort omstandigheden is niet erg groot, maar helemaal uitsluiten kun je het niet.
Ik meen zelf dat het gewoonlijk, als er geen probleem te verwachten is omdat alle naasten er mee instemmen, dat de rechtsbescherming (bezwaar en beroep achteraf) voldoende is. Maar als een gemeente een extra zorgvuldige procedure wil volgen en iedereen de kans wil geven om op het voornemen te reageren, ja, dan kan dat.

In het algemeen is het mijn advies om met het indienen van een aanvraag ook altijd tijdig te beginnen. Je weet niet wat voor rare dingen kunnen gebeuren. Het zou gewoon verstandig geweest zijn om de aanvraag eerder te hebben ingediend bij de gemeente.

Men kan er al aanvrager helaas niets aan doen, als de gemeente tijd neemt om de uitgebreide procedure te volgen en het voornemen kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE