Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zinken binnenkist


4 augustus 2002

Vraag nummer: 864  (oude nummer: 1189)

Geachte heer van Putten,
Onlangs werd ik als uitvaartverzorger geconfronteerd met de wens van de overledene dat zijn zijn lichaam in een binnenkist van zink zou worden gelegd en zo bijgezet zou worden in een GRAFKELDER. Ik heb aan de nabestaanden verteld dat het gebruik van een zinken binnenkist niet mag bij een begraving in Nederland en enkel nog gebruikt mag worden bij vervoer naar het buitenland.
Is mijn antwoord correct of zijn er misschien toch nog situaties waarbij een zinken kist is toegestaan? Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Fons Hoeben
Mr. Simon Buijsstraat 42
Geertruidenerg

Antwoord:

Geachte heer Hoeben,

U hebt het de nabestaanden correct verteld. Een zinken binnenkist is in Nederland niet meer toegestaan.
Het is soms wel aan de orde bij vervoer naar het buitenland, maar niet altijd.
Wel kan het zijn dat uit het buitenland afkomstige overledenen in een kist met zinken binnenkist zijn vervoerd. Dan moet echter voor de begraving de ondoordringbaarheid van de kist worden opgeheven, zoals het in het Besluit op de lijkbezorging staat. Dat wil zeggen: liefst omkisten en anders gaten in de zinken kist om zuurstof bij het lichaam te laten.
Er zijn geen situaties waarbij zinken kisten zijn toegestaan (behalve de zojuist genoemde van transport uit het buitenland, maar dan moeten er dus gaten in de kist worden gemaakt, of het deksel los worden gemaakt en scheef gelegd etc.).

mr W. van der Putten

9 october 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE