Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zinken binnenkist (spoed)


25 september 2002

Vraag nummer: 1128  (oude nummer: 1463)

Tue Jul 20 13:28:31 1999

Geachte heer van der Putten,
bij deze wil ik u vragen in hoeverre een begraafplaats lees gemeente kan weigeren een kist met zinken binnenkist te begraven. In de wet (uitvoeringsvoorschriften C-1 staat onder artikel 4 e.e.a hierover omschreven maar ook in artikel 16. het gaat hier om een overledene die uit het buitenland (lees Frankrijk) naar Nederland is gebracht en donderdag 22 juli begraven dient te worden.
De gemeente zegt op grond van artikel 4 dat dit zonder zinken binnekist moet en daarop heb ik aangegeven dat artikel 16 aangeeft dat de ondoorgrondelijkheid van de kist dient opgeheven te worden.
In uw handboek wijdt u hier ook over uit. Wie heeft gelijk? Met andere woorden ben ik als uitvaartverzorger verplicht om het zink te verwijderen?

Antwoord:

Tue Jul 20 14:43:31 1999

Geachte heer,

Voor wat betreft de wettelijke regels ter zake van zinken of andere ondoordringbare (binnen)kisten, hebt u gelijk. Een kist moet eigenlijk vergankelijk zijn (artikel 4 Besluit op de lijkbezorging), maar voor kisten uit het buitenland maakt artikel 16 Blb een uitzondering. Wel moet de ondoordringbaarheid worden opgeheven. In gewoon Nederlands: de kist moet open of er moeten gaten in worden gemaakt zodat er zuurstof in de kist kan, voordat het graf wordt gesloten.

Echter, ook al laat de regelgeving onder deze omstandigheden zinken binnenkisten toe, dat wil nog niet zeggen dat een begraafplaats ze moet toelaten. Ze kunnen ze ook weigeren, daar hebben ze een eigen bevoegdheid toe. Ook bijvoorbeeld (nagenoeg) alle crematoria weigeren zinken binnenkisten.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 juli 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE