Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Proces verbaal als er geen registratienummer op de kist staat?


21 april 2004

Vraag nummer: 3077  (oude nummer: 4246)

Geachte heer van Putten,

Mag een uitvaartondernemer een procesverbaal tekenen omdat hij geen registratienummer op de kist had geplakt hierbij vermeldend dat hij de overledene een uur voor de plechtigheid thuis had opgehaald of moeten dat altijd twee familieleden zijn
Groeten en tot horens
Kees van Breda

Antwoord:

Geachte heer Van Breda,

U maakt het onnodig moeilijk.

De wet zegt dat als een kist bij een begraafplaats of crematorium wordt begraven of verbrand, een document aanwezig moet zijn. Op dat document moeten vermeld zijn de namen, geboorte- en sterfdatum van de overledene. En… het befaamde nummer, dat ook op de kist moet staan.
Stel, dat om de een of andere reden (een geldige reden, hoop ik voor hem, anders is het een sukkel van een uitvaartverzorger die z’n zaakjes niet in orde heeft) het document niet aanwezig is. Dan kan de uitvaartleider ter plekke op een stuk papier de namen, geboorte- en sterfdatum van de overledene noteren en er het cijfer 1 bij zetten. En onder de bodem van de kist zet hij ook een 1. Dan wordt helemaal voldaan aan de vereisten van de wet. Dan hoeft er geen proces verbaal worden opgemaakt, is er niets met getuigen of familieleden etc. Dan is het gewoon klaar.

Echter, stel dat er geen document is en om de een of andere reden niet gemaakt kan worden, bijvoorbeeld omdat men in de zenuwen zijn geboortejaar niet meer weet. Of stel dat er wel een document is, maar dat de beheerder van de begraafplaats of het crematorium toch een reden heeft om te twijfelen aan de juistheid van het document. Dat kun je je voorstellen wanneer in een dorp de hele familie De Vries bij de kist staat, maar de beheerder een papier inzake een zekere meneer De Jong krijgt. Dat heeft de schijn van een foutje, nietwaar? Dán mag de beheerder de kist laten openen en ten minste 2 personen die de overledene bij leven gekend hebben vragen om te getuigen wie de overledene is. Dat hoeven geen familieleden te zijn, vrienden of buren zijn ook goed. Het is geen verplichting om een proces verbaal op te maken. Dat gold tot 1991 op basis van het toenmalige Crematiebesluit, maar nu niet meer. Wel moet de beheerder e.e.a. administratief in zijn administratie verwerken en lijkt het me niet onverstandig als hij daarbij ook even aantekent dat de overledene door 2 personen is geïdentificeerd. Maar er hoeft geen apart verslag of proces verbaal van de identificatie worden opgemaakt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE