Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mee begraven/cremeren van voorwerpen


10 oktober 2012

Vraag nummer: 32150

Geachte heer van der Putten,

Wat schrijft de wet voor met betrekking tot het mee begraven en cremeren van allerlei voorwerpen? In een reactie op een soortgelijke vraag in 1998 schrijft u dat de wet hier niks voor regelt, is dat nog steeds zo?
En zo ja, hoe gaan uitvaartverzorgers en, in de laatste plaats, houders van begraafplaatsen en crematoria hier mee om?

Met vriendelijke groet,

Bart Hulsbos

Antwoord:

Geachte heer,

De wet bevat geen regels voor het mee begraven en cremeren van allerlei voorwerpen. In algemene zin is er wel wetgeving die het 'dumpen' en verbranden van voorwerpen en materialen verbiedt, als het om schadelijk afval gaat. Maar niet als het bijvoorbeeld concreet gaat om brillen of mobieltjes of speelgoed.

Echter, crematoria en begraafplaatsen kunnen in hun algemene voorwaarden wel voorwaarden stellen voor het niet in een kist mogen bijvoegen van allerlei voorwerpen. Crematoria doen dat vaak in de vorm van civielrechtelijke algemene voorwaarden; begraafplaatsen in een beheersverordening of beheersreglement. Dan zijn makkelijk verteerbare objecten zoals kindertekeningen wel toegestaan maar niet (snel) verteerbare voorwerpen
niet.
Verstandige uitvaartverzorgers houden er rekening mee dat crematoria geen vuilverbrandingsovens zijn en begraafplaatsen geen stortplaatsen van afval. Er moet geen ambitie zijn van om begraafplaatsen archeologische schatkamers van de toekomst te maken.

Zie ook: Wat mag in de kist mee begraven worden?


Eigenlijk altijd te prefereren is: naakt in de kist!


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >