Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kist van binnen bekleed met zink

28 februari 2009

Vraag nummer: 6219 (oude nummer: 12395)

Bij alle bijzettingen in ons familiegraf moest de kist van binnen bekleed zijn met zink, is dit veranderd, de begrafenisondernemer zei dat zink niet meer van toepassing is

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik kan me niet voorstellen dat kisten in een grafkelder bekleed zouden moeten zijn met zink. Dat is namelijk erg onverstandig en in ieder geval sinds 1991 nadrukkelijk verboden. Of het al eerder ook verboden was kan ik zo snel niet nakijken, maar is nu ook niet relevant.
Ik kan me voorstellen dat in een ver verleden nabestaanden wel eens de wens hadden om een kist met zink of lood te bekleden, wat destijds niet verboden was. Maar de begraafplaats zal nooit die verplichting hebben opgelegd.

Als overledenen uit het buitenland komen, kan de kist aan de binnenkant ook nog wel bekleed zijn met zink. Wettelijk is geregeld dat de 'ondoordringbaarheid van de kist moet worden opgeheven'. Dat kan men doen door er enkele gaten in te maken, waardoor zuurstof kan toetreden. Vaak stellen begraafplaatsen zelf de eis dat de met zink beklede kist door een andere moet worden vervangen. Alle crematoria stellen trouwens ook die eis.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals de vraag: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder