Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe lang moet kist minimaal in tact blijven? 2


14 juni 2007

Vraag nummer: 4809  (oude nummer: 9328)

Geachte heer van der Putten,

Hartelijk bedankt voor uw snelle reactie.

Ik begrijp dat er geen wettelijke ondergrens is, en dat er ook geen ‘gevoelsmatige’ ondergrens te geven is.

Om mijn vraag iets te verduidelijken: ik vroeg me af of de betrokkenen (nabestaanden, eigenaar van de begraafplaats, gemeente, etc.) er de voorkeur aan zouden geven dat een kist snel afbreekt, of juist níet snel. Maar uit uw antwoord maak ik op dat er dus tegenstrijdige belangen zijn.

Nog één aanvullende vraag:

Wat zou voor het aanzien van de begraafplaats een ideaal moment zijn dat de kist in elkaar zakt? Bedoelt u daarmee direct na de begrafenis, of na een paar dagen, een paar weken of maanden?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik denk dat u te diep doordenkt met de vraag of nabestaanden of de eigenaar van de begraafplaats (dat ís trouwens vaak de gemeente) of derden een bepaalde voorkeur hebben. Ik ben in de ruim 20 jaar dat ik met deze materie bezig ben nog geen enkele nabestaande tegengekomen die zei dat hij/zij een bepaalde voorkeur heeft op dit vlak.

Nu zullen verschillende mensen best een voorkeur hebben, als ze er over gaan denken. Maar de meesten doen dat niet. Ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat als een uitvaartverzorger de begrafenis gaat bespreken, hij vraagt hoe lang men wenst dat een kist in tact blijft. In de warrige uren na een overlijden komen er al zo veel vragen op nabestaanden af. Voorts is het de vraag wat je als uitvaartondernemer, kistenfabrikant of begraafplaats met zulke wensen kunt. Waarschijnlijk niets. Wat moeten de nabestaanden als zij na het overlijden van een ouder zouden bedenken hoe lang de kist intact zou blijven. Van vijf kinderen willen er twee 1 jaar, twee anderen 5 jaar en de vijfde kan het niets schelen. Wat moeten ze dan kiezen? Wat moet de uitvaartondernemer aanbevelen? Hoe lang de kist intact blijft zal niet alleen afhangen van de materiaalkeuze, maar misschien ook van de overledene (grote zware man of klein e peuter, snelle ontbinding of niet, door langer opbaren of niet, of langer in de koelcel of niet), door het begraven in hartje zomer of hartje winter, door de diepte van de kist, door de zuurgraad van de grond, vochtigheid van de grond en andere factoren.
Technisch kun je een kist waarschijnlijk best zo maken dat kisten van een bepaald type en uitvoering gemiddeld 5 jaar intact blijven, mits de overledene 70 kg weegt, in de herfst overlijdt, maximaal 5 dagen zonder koeling wordt opgebaard, en de kist 2 diep wordt begraven. Maar welke overledene houdt daar op voorhand rekening mee door op dieet te gaan om 70 kg te wegen, zijn dood niet uit te stellen tot de winter maar snel nog even in de herfst te sterven, etc.?

Ik durf niet te zeggen wat voor een begraafplaats een ideaal moment is dat de kist in elkaar zakt. Enerzijds heeft men baat bij het snel inklinken van de grond, zodat men een holte in de grond wat sneller op kan vullen, als men al niet een heuveltje aanbrengt. Dat is een stabielere ondergrond voor de plaatsing van een monument. Daar zijn ook de nabestaanden mee gediend. Anderzijds is het van belang het lichaam niet te snel van zuurstof af te sluiten, zodat de ontbinding goed op gang kan komen. Maar de ontbinding van een lichaam komt van binnen uit, vanuit de ingewanden. Hoe (snel) een lichaam omsloten wordt door aarde, wat de zuurstoftoevoer beperkt, zal ook afhangen van de grondsoort. En van de diepte van plaatsing van een kist. Ik denk niet dat er een algemene altijd geldende maatstaf is of kan zijn. Wat ideaal is, is nooit onderzocht en zal per begraafplaats verschillen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE