Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetting urn in grafkist


29 december 2016

Vraag nummer: 48779

Graag verneem ik of het is toegestaan om de urn, die is bijgezet in een graf, op te graven; om vervolgens bij te zetten in een grafkist ven opnieuw te begraven.

Graag hoor ik of dit wel of niet is toegestaan en in welk artikel dit is omschreven.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is beslist niet toegestaan om een urn IN een grafkist van een andere overledene te begraven. Ongeacht of het een urn is die uit een ander graf afkomstig is, of niet.

Dit is niet in een bepaald artikel van het Wet op de lijkbezorging (Wlb) of het Besluit op de lijkbezorging (Blb) met zoveel woorden omschreven. De regelgeving voor lijkbezorging is op een aantal onderdelen heel summier. Er is bijvoorbeeld slechts 1 lid van 1 artikel over de eisen aan grafrechten. Ten aanzien van graven is beschreven in artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging dat er onderling minstens 30 cm afstand moet zijn. Artikel 9 Blb regelt dat een crematie op zodanige wijze geschiedt, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is. Artikel 27 Wlb zegt in artikel 1: 'De houder van een begraafplaats houdt een register van alle daar begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn'. Artikel 65 Wlb lid 1: "De houder van een plaats van bijzetting houdt een register van alle daar bijgezette asbussen. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de gegevens die in het register worden vastgelegd."
De combinatie van deze regels is dat iedere kist en iedere asbus apart moet worden begraven en niet 'door elkaar heen'. Geen urn in een kist en geen kist(je) in een urn. Artikel 63 regelt dat een asbus kan worden verwijderd/opgegraven met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet. Maar dan kom je met een urn IN een kist in de knel met artikel 29 Wlb, die een vergunning van de burgemeester vereist voor het opgraven van een overledene. Het systeem is er duidelijk niet op ingericht om urnen in kisten toe te staan. Overledenen moeten een eigen plek hebben, zo is het uitgangspunt van de wet, waar ze zelfstandig kunnen worden begraven en zelfstandig zonder de rust van andere overledenen te storen, kunnen worden opgegraven.

Heel letterlijk staat dus niet in de wet dat er geen urn in de kist mag, maar het is dus een kwestie van het naast elkaar leggen van alle regels en dan bedenken wat de strekking is.

De Wet op de lijkbezorging dateert in de kern van 1869, dus uit een tijd dat cremeren in Nederland nog niet van toepassing was. Latere wijzigingen ten behoeve van cremeren en asbussen zijn dus altijd een beetje een kwestie van 'aanplakken' en niet van fundamenteel goed en helder regelen in de ruggengraat van de wet.
Dat iets niet letterlijk is beschreven betekent niet dat alles zomaar mag. Niemand zal bijvoorbeeld in twijfel trekken dat Groot Brittannie een democratie is, maar het land heeft geen Grondwet. Het is een duidelijk voorbeeld dat niet alle regels in detail op papier hoeven te staan om toch te gelden.

Er is overigens wel een alternatief, namelijk dat de as los, zonder urn, in de kist wordt gestrooid. Een variant is ook een eenvoudige papieren zak, die snel vergaat; dat is ook te zien als verstrooiing, omdat het later niet meer terug te vinden is. Dan is wettelijk gezien geen sprake van de bijzetting van een urn. Het verstrooien van as geeft wettelijk geen enkel probleem. Dat zou in beginsel kunnen. Echter, de houder van de begraafplaats moet het strooien van as in graven dan wel toegestaan hebben. Als dat niet het geval is, is dit alternatief ook niet mogelijk.

Als u een beetje rondkijkt op deze site zult u zien dat hier in het verleden meer vragen over gesteld zijn. Waar uiteraard telkens hetzelfde antwoord op is gegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >