Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus bij overledene in kist meebegraven


7 september 2002

Vraag nummer: 1030  (oude nummer: 1364)

Thu Dec 28 21:47:30 2000

Geachte Hr. v.d. Putten,

Een man is vorig jaar overleden en gecremeerd. Nu is de echtgenote overleden en zij zal begraven worden. De nabestaanden hebben de vraag gesteld of het (wettelijk) toegestaan is om de asbus van de man in de kist van de vrouw mee te begraven. Is dit mogelijk? In hoeverre kan de eigenaar van de begraafplaats (RK-begraafplaats) dit weigeren?

m.vr.gr.
E. v.d. Kerkhof

Antwoord:

Fri Dec 29 12:58:55 2000

Geachte heer Van de Kerkhof,

Is het mogelijk om een asbus van een echtgenoot mee te begraven IN de kist van de later overleden echtgenote?
U weet, de wet zegt daar niets over. Dan moet je via interpretaties tot een oplossing zien te komen.

Ik denk dat het wettelijk is toegestaan, in de zin dat het niet verboden is. Maar het is (net over of) op het randje. Behalve dat je te maken hebt met de wet, heb je ook te maken met de houder van de begraafplaats, of die het wel of niet toestaat. Je kunt altijd iets illegaal in een kist stoppen, maar dit levert een strafbare handeling op ook al komt er misschien nooit iemand achter. Indirect heb ik nu al uw vraag beantwoord of de eigenaar de begraafplaats een asbus in een kist kan weigeren. Ja.
Het begraven van (overleden) mensen moet worden geregistreerd. Idem de bijzetting van een asbus. Dat hoeft administratief geen probleem op te leveren, maar wel als men later nog eens de overledene en/of de asbus elders wil herbegraven.

Als ik beheerder van een begraafplaats was, zou ik het weigeren. Vooral omdat ik geen onnodige metalen of plastic spullen in een kist zou willen hebben. Dat drukt op een bepaalde plek mogelijk op het lichaam van de overledene en kan op die plek de lijkontbinding belemmeren. Dan kan het zo zijn dat men later bij ruiming van het graf een stukje been vindt, dat niet goed is verteerd. Ook zou ik als beheerder willen uit principe, dat iedereen wiens lichaam is begraven of asbus is bijgezet, individueel zonodig na enige tijd weer vindbaar is voor een mogelijke herbegraving, zonder dat je dan met de resten van andere mensen hoeft te rommelen.

Maar mijn bezwaren betreffen 1. de aanwezigheid van de asbus en 2. de traceerbaarheid van de asbus.
Mijn bezwaar zou zijn opgeheven als geen asbus wordt meebegraven, maar de as los in de kist wordt verstrooid en ik de aanwezigheid van de as in dat graf niet in mijn register zou hoeven boeken als bijzetting van een asbus, maar verstrooiing van as. Dan heb ik geen spullen in de kist die er niet horen en kan men er nooit geen aanspraak meer op maken dat de asbus ooit nog eens hoeft te worden opgegraven. Ik denk dat dit voor de familie ook een goede oplossing zou zijn, want het zal er om gaan dat de stoffelijke resten van de ouders zo dicht mogelijk bij elkaar komen/blijven en dat wordt zo zelfs nog beter gerealiseerd.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u en uw collega's een fijne jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2001 te wensen.

mr W.G.H.M. van der Putten

29 december 2000

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Wat mag in de kist mee begraven worden?


Vergelijk ook de vraag of twee lichamen samen in een kist begraven of gecremeerd mogen worden:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE