Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 4 Lijkomhulselbesluit 1998


22 februari 2009

Vraag nummer: 6199  (oude nummer: 12375)

Artikel 4 van het Lijkomhulselbesluit 1998 zegt per 25-08-2004 het volgende

Het Lijkomhulselbesluit wordt ingetrokken, met dien verstande dat artikel 2 van dat besluit van kracht blijft tot 1 januari 2000.
Wat betekent dit? is het besluit ingetrokken? zo ja welk besluit geldt dan, en zo nee wat is dan de betekenis van dit artikel 4?

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt artikel 4 gewoon vergeten. Het is sinds 1 januari 2000 niet meer van belang.

In de toelichting bij artikel 4 (in de Staatscourant 1998, nr. 130 / pag. 11) staat het volgende. "Voor de eisen te stellen aan het materiaal voor lijkhoezen is een overgangsregeling
opgenomen. Tot 1 januari 2000 zijn de eisen van het oude
Lijkomhulselbesluit van toepassing. Dit is bedoeld om de branche gelegenheid te geven de bestaande voorraden lijkhoezen op te maken en over te gaan tot keuze en aanschaf van lijkhoezen die, door de fabrikant gegarandeerd,
aan de nieuwe eisen voldoen. De gestelde overgangstermijn lijkt voldoende omdat er reeds op de Nederlandse markt een materiaal verkrijgbaar is dat voldoet aan de gestelde normen."

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >