Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Huisdieren in mijn kist

5 september 2010

Vraag nummer: 7675 (oude nummer: 15998)

Mag ik mijn hond in mijn kist meenemen als ik begraven wordt?

Antwoord:

16 december 2008

Antwoord:
Geachte heer,

Deze vraag is al eens gesteld en beantwoord op 16 december 2008. Zie in de subrubriek Huisdier begraven vraag 11984: 'Hond mee in kist?'

Het toenmalige antwoord geldt nog steeds:
Nee, dat is niet toegestaan. In het Besluit op de lijkbezorging staat dat een overledene in een kist begraven moet worden en uit de context en historie van deze bepaling is duidelijk dat er 1 overledene in 1 kist mag. Er moet ook een bepaalde afstand tussen de kisten worden aangehouden, om de natuurlijke ontbinding niet te belemmeren. Meer stoffelijke overschotten dicht bij elkaar belemmeren die ontbinding.
Over huisdieren zeggen de Wet en het Besluit op de lijkbezorging niets, maar de strekking van de bepaling is voldoende duidelijk.

Ik vraag me bij dit soort vragen trouwens ook altijd af hoe dat dan zou kunnen, want dat zou je het hondje moeten doden op het moment dat het baasje overleden is. Maar dat terzijde.

Zie andere vragen in de rubriek Begraven > Huisdier begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder