Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zerken verwijderen


28 augustus 2002

Vraag nummer: 956  (oude nummer: 1286)

Wed Jan 19 16:50:16 2000

Mag een gemeente of kerkbestuur, zerken verwijderen die gedeeltelijk zijn gebroken.
De graven zijn 40 jaar of ouder.

Antwoord:

Geachte heer Kuypers,
Een gemeente of kerkbestuur mag zerken die gedeeltelijk gebroken zijn, als de graven 40 jaar of ouder zijn, in 2 situatie verwijderen.De eerste is dat het gaat om graven waar geen rechten meer op rusten. Met andere woorden, om graven waarvan de termijn van uitgifte verstreken is en waarvan de termijn niet verlengd is.De tweede situatie is dat - wanneer het gaat om graven waarvan de uitgiftetermijn nog niet verlopen is -men eerst de rechthebbende aanschrijft en verzoekt om de steen te herstellen. Als de rechthebbende dat weigert, dan mag de begraafplaatsbeheerder de steen verwijderen, nadat hij het grafrecht vervallen verklaart. Als geen rechthebbende bekend is of wanneer diens adres onbekend is, moet eerst een oproep bij het graf worden geplaatst én bij de ingang van de begraafplaats. Als zich dan na een ruime termijn, bijvoorbeeld een jaar, niemand bij de beheerder meldt, kan hij het grafrecht vervallen verklaren en de steen (en het graf) verwijderen. Deze tweede situatie is bij wet geregeld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >