Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wortelopdruk van boom duwt graf scheef

7 januari 2017

Vraag nummer: 48895

Geachte heer van der Putten,
indien een graf dat zich op een begraafplaats naast een boom bevindt omhoog geduwd wordt door de wortels van deze boom (wortelopdruk) en er een kans bestaat dat het monument als het valt (breekt) op het naastgelegen graf valt en hieraan schade ontstaat moet de beheerder (de gemeente) dan er voor zorg dragen dat dit niet kan gebeuren. Wij hebben namelijk de gemeente hierover aangesproken om de wortel(s) te verwijderen en het graf te herstellen (recht zetten). Een beambte van de gemeente heeft mij verteld dat iedereen begraven kan worden op een begraafplaats op de plek die hij zelf kiest. Indien het graf een beschadiging oploopt -door zoals nu een boom die er staat en ook reeds stond bij aanleg van het graf- moet de gemeente zorg dragen dat alles hersteld wordt. Graag een advies uwerzijds.
Bij voorbaat dank,
J. Kockelkorn.

Antwoord:

Geachte heer,

Daar kan ik zo geen advies over geven.
Het hangt er van af wat in de beheersverordening van de begraafplaats of in een uitvoeringsregeling aan voorwaarden gesteld is ten aanzien van schade aan monumenten in het algemeen en door bomen of wortels in het bijzonder.
Voorts hangt het er van af hoe oud de boom is en hoe oud het graf is. Met andere woorden: was de situatie voorzienbaar toen het graf werd uitgegeven. En was het toen de gemeente die de plek van het graf aanwees, of was het de familie die deze plaats uitkoos.

Dat een medewerker van de gemeente NU heeft verteld dat iedereen begraven kan worden op een begraafplaats op de plek die hij zelf kiest, zegt nog niets. Het gaat om de situatie die gold op het moment van de uitgifte van het betreffende graf. Het beleid van zelf wel of niet de locatie mogen kiezen wil in de loop der jaren nog wel eens veranderen. De hoofdlijn is dat het vroeger wat strikter was en er het tegenwoordig meer vrijheid is. Maar de vraag is hoe het toen op deze begraafplaats was.

De kans is groot dat de gemeente de aansprakelijkheid voor schade heeft uitgesloten in het beheersreglement. Dan komt deze situatie in principe voor risico en rekening van de rechthebbende van het graf. Het komt er dan op aan om aan te tonen dat dit in dit geval apert onredelijk is. Maar misschien is het niet onredelijk.
Als de rechthebbende of eigenaar van het grafmonument ziet dat het monument op het buurgraf gevaar loopt, draagt hij de risicoaansprakelijkheid voor schade aan dat monument.

Zonder de concrete situatie te kennen (de begraafplaats, haar regels, de plek en de omgeving van het graf, de situatie op het moment van uitgifte van het graf) kan ik geen concreet advies geven.

Zie ook: Nieuwe wettelijke regeling sinds 2011: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder