Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie moet letters op grafsteen betalen? (verschil van mening broer/zus)


22 oktober 2004

Vraag nummer: 3399  (oude nummer: 4841)

geachte mn,mevr.

moeder overleden ,er is al een graf op mijn naam waar ze nu in ligt .letters van moeder moeten op dit graf komen,mijn broer wil niet meebetalen hieraan , wie moet de letters betalen, er is een erfenis.alvast mijn hartelijke dank.mevr. m.Nannings.

Antwoord:

Geachte mevrouw Nannings,

Er zijn geen vaste regels wie verantwoordelijk is voor wat soort kosten. Het hangt vooral af van de onderlinge afspraken en de wens van de overledene en vooral de vraag of er geld in de nalatenschap is.

Mijn benadering zou de volgende zijn.
De kosten moeten primair voldaan worden uit de nalatenschap van de overledene. Dat wil zeggen, zolang het gaat om normale redelijke kosten van een uitvaart en dat nog met een zekere marge.
De gemiddelde kosten van een uitvaart zijn tegenwoordig al snel zo'n 5.000,- euro. Als kosten op wens van een of meer nabestaanden erg hoog oplopen, kan het redelijk zijn dat ze die buitensporige meerkosten zelf betalen. Buitensporig is niet als een uitvaart 5.001,- kost, maar wel al ze 10.000,-. En het hangt dan ook nog af van de levenswijze en het vermogen van de overledene. Voor een vermogende fabriekseigenaar is 10.000,- ook geen buitensporig bedrag.

De eerste vraag is of letters op een grafsteen een normale kostenpost is. Ik denk dat we die vraag zonder meer met 'ja' mogen beantwoorden. Op elk graf, ongeacht wie de rechthebbende is en ongeacht of het een bestaand of nieuw graf is, is het normaal en redelijk om een monument te hebben. Je kunt eventueel discussie hebben over de grootte en duurte van het monument. Maar dat er de naam van de overledene op moet, is iets waar nu werkelijk geen enkele discussie over mogelijk is. Je kunt misschien discussie hebben of de letters geverfd moeten zijn of van brons of aluminium, maar dat zijn details. Onnozele details. En ruzie of zoiets 50,- of zelfs 100,- duurder is dan een andere oplossing is werkelijk onzinnig.

Ik twijfel er niet aan dat de kosten van de belettering - die u mag kiezen want het is uw graf, u bent rechthebbende - helemaal voor rekening van de nalatenschap moeten komen.

Zoe andere vragen over kosten in de hoofdrubriek 'Overige onderwerpen' en dan de sub-rubriek 'Kosten uitvaart'.

Een paar dagen geleden was er een vergelijkbare vraag over het plaatsen van een asbus in een graf. Zie hoofdrubriek 'Cremeren' en sub-rubriek 'Bijzetten asbus' vraag 4821 : 'Betalen grafrecht asbus in familiegraf (verdeling kosten tussen categorie nabestaanden)'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >