Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie mag alles regelen? (keuze grafsteen; vader of ex-echtgenote namens de minderjarige kinderen?)


16 september 2005

Vraag nummer: 4025  (oude nummer: 6460)

Geachte heer van der Putten,
Onze broer is vorige week op jonge leeftijd een onnatuurlijke dood gestorven. Vader heeft hem gevonden, de politie ingeschakeld enz. Hij heeft beide dochters gebeld en toen hebben wij de molen met wat er allemaal geregeld moest worden enz. in gang gezet. Allemaal heel logische handelingen denken wij. Broer is sinds 3 jaar gescheiden en heeft 2 jonge kinderen, die bij de moeder wonen. De verhouding tussen de ex en haar ouders en onze ouders is zeer verstoord. De verhouding tussen mijn broer en zijn ex schoonouders was ook al lang helemaal verstoord. In alles wat wij vorige week geregeld hebben, (denk aan kaarten, kist, bloemen, kaarsen, condoleren enz. is in eerste instantie aan de kinderen gedacht. Een neutrale zwager fungeerde als tussenpersoon naar de ex familie. Onze vader wil ontzettend graag samen met zijn vrouw en dochters (wij dus) een steen uitzoeken en daar o.a. een fotootje op laten plaatsen. Nu alles 3 dagen achter de rug is, zegt de ex dat zij de regie overneemt en voor de steen zorg wil dragen. Zij gaat dat met haar kinderen doen. Zwager heeft haar een keurige brief geschreven met als laatste het verzoek om de gelegenheid te bieden om onze familie samen met haar kinderen de steen te laten uitzoeken. Het lijkt mij een alleszins redelijk verzoek.
Ik heb nu het angstige vermoeden dat wij er helemaal niet meer in gekend gaan worden. Onze vader staat bij de gemeente genoteerd als rechthebbende van het graf. Nu vraag ik me af of de ex schoondochter dan zomaar op eigen houtje een steen mag regelen of is het als het er goed op aankomt onze beslissing?
Mag een gemeente een aanvraag om een monument klakkeloos inwilligen, omdat zij in dit geval zouden kunnnen denken dat de aanvrager de moeder is van de kinderen van de overledene .
De kinderen zijn 10 en 12 jaar. We willen nu als familie daar absoluut geen gedoe over maken maar als overleg niet meer mogelijk blijkt te zijn, wil ik graag weten wat onze rechten/ kansen zijn.
Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet regelt nadrukkelijk NIET wie de uitvaart moet regelen. Dat is juist om ruimte te laten in moeilijke en gevoelige kwesties zoals u die bij de hand hebt, om de meest gerede partij de uitvaartregeling te laten treffen. En om niet per se de erfgenamen of de wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige erfgenamen, niet per se de broers of zussen van de overledene, etc. te verplichten de uitvaart te regelen. Maar de persoon die zich het meest betrokken voelt en de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. In dit geval uw vader, die helemaal heeft gehandeld zoals de wetgever denkt en wenst dat naasten van de overledene in zo'n geval handelen.

Nu meer concreet over het graf. Als uw vader formeel de grafrechten (via de uitvaartverzorger) heeft aangevraagd, is hij rechthebbende. En heeft hij het ook alleen voor het zeggen, wat betreft het grafmonument. Maar gemeenten en ook kerkelijke begraafplaatsen zijn vaak wat soepel en als er dan een ander familielid of persoon komt die zegt namens de kinderen van de overledene te handelen, dan neemt men soms te onrechte aan dat dit wel wel instemming van de rechthebbende zal gebeuren. Als gemeenten strikt zijn en zeggen dat ze eerst een handtekening van de rechthebbende willen zien, zijn mensen soms boos omdat het allemaal weer als gezeur van bureaucratische pennenlikkers wordt gezien. Maar als gemeenten iedereen klakkeloos geloven, gaat er ook veel fout.

Uw vader heeft het dus voor het zeggen. Nu bekend is dat anderen zich met het graf willen bemoeien, zou ik, als ik hem was, een briefje aan de gemeente schrijven, om misverstanden te voorkomen. Daar kan in staan dat hij het graf heeft aangevraagd en rechthebbende is; dat nu andere personen zich met de grafbedekking willen gaan bemoeien, maar dat hij niet toestaat dat aan anderen dan hemzelf of dan de door hem aangewezen steenhouwer verlof voor de plaatsing van een monument wordt verleend. En met dat briefje, waar hij ook ontvangstbevestiging van moet vragen, staat hij 100% in zijn recht. En houdt hij dat recht. 100% kans, mits hij dat briefje nog dit weekeinde de deur uit doet. Altijd een fotokopie bewaren, overigens.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >