Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een steen

5 december 2004

Vraag nummer: 3530 (oude nummer: 5114)

Na het overlijden van onze moeder bleek haar verzekering de steen niet te vergoeden.
Wel is er al een steen geplaatst op het graf.
Blijft nu nog dat de rekening hiervoor betaald moet worden
Er zijn 4 kinderen.
Ik heb ook namens hun opdracht gegeven voor het plaatsen, maar mijn handtekening staat onder de opdracht.
Ben ik nu de enige verantwoordelijke voor de rekening of kan ik ook beroep doen op de andere 3.
Hoe is dit wettelijk geregeld.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Bij geen enkele standaard uitvaartverzekering zijn de kosten van een grafsteen inbegrepen. De kosten zijn te hoog en er is veel te veel variatie in. Wel kan men zich er aanvullend voor verzekeren of een fiscaal aftrekbaar deposito doen.

Er zijn geen uitdrukkelijke wettelijk regels wie verantwoordelijk is voor de kosten van een grafsteen. Maar er is wel wat af te leiden uit algemene wettelijke regels en jurisprudentie.
De persoon die opdracht geeft voor de koop en plaatsing van de grafsteen is verantwoordelijk tegenover de leverancier. De opdrachtgever moet de rekening van de leverancier betalen, ook wanneer andere kinderen niet of traag betalen.
De kosten van een grafsteen worden gezien als een normaal onderdeel van een graf en van een begrafenis. Voor deze kosten zijn alle erfgenamen c.q. alle kinderen aanspreekbaar. De persoon die de opdracht gaf en die de leverancier van de steen betaalde, kan van de efgnamen verlangen gelijke delen in de kosten bij te dragen.

Zie ook vragen in de sub-rubriek 'Kosten uitvaart' in de rubriek 'Overige onderwerpen'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder