Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie betaalt grafmonument (vervolg 6690 en 6460)


21 december 2005

Vraag nummer: 4188  (oude nummer: 7131)

Geachte heer,

Al eerder vroegen wij u om advies met vraag 6690.
Daarin werd gesteld dat alle kosten m.b.t. de begrafenis van onze broer uit de nalatenschap zouden moeten worden betaald. Mijn broer was gescheiden en heeft 2 minderjarige kinderen.
Nu ontvingen wij een vervelend schrijven van zijn ex waarin zij stelt dat zij de rekeningen van het grafmonument en de dankbetuiging niet zal betalen omdat zij daar geen bemoeienis mee heeft gehad. Zij wil niet betalen voor iets wat zij niet heeft besteld. Zij heeft de rekeningen die wij naar de notaris hadden gestuurd om te laten betalen en die zij dus weer van de notaris had gekregen, teruggestuurd naar onze ouders. Zij zegt dat zij zich juridisch heeft laten adviseren. Zij stelt ook dat zij de rekeningen van de uitvaart wel heeft betaalt, maar dat zij dit eigenlijk niet hoefde te doen, maar uit respect voor onze broer dit toch heeft gedaan. Maar zoals wij uit uw advies n.a.v. vraag 6690 konden opmaken was dit toch ook een verplichting. Onze vraag is dus: mag zij weigeren de grafsteen te betalen als zij die niet heeft besteld. En als ze wel moet betalen en ze blijft weigeren, wat dan?
Bij voorbaat onze dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat deze kosten ten laste van de nalatenschap komen. Dat de ex-vrouw (als vertegenwoordiger van de minderjarige erfgenamen) met bepaalde dingen geen bemoeienis heeft gehad is volstrekt niet relevant. Als de ex zich juridisch heeft laten adviseren, is dat niet goed gebeurd.
Concreet antwoord op uw vraag: Nee, de ex-vrouw mag niet weigeren de grafsteen te betalen. Als ze blijft weigeren adviseer ik een advocaat in de arm te nemen en het desnoods op een procedure aan te laten komen. Ik kan alleen maar herhalen wat ik eerder gezegd heb: de grafsteen komt ten laste van de nalatenschap en de erfgenamen. En gaat dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. De ex-vrouw heeft geen gelijk. Zij zal niet kunnen ontkennen dat er een steen op het graf hoort. Een rechtszaak zal zij verliezen (tenzij er nog andere dingen spelen die ik nu niet ken).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >