Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie beslist over tekst grafsteen?

27 oktober 2008

Vraag nummer: 5799 (oude nummer: 11552)

wie bepaald bij onenigheid over de tekst voor op de grafsteen van ouders welke tekst er uiteindelijk opkomt. moet dit in de afwikkeling van de nalatenschap meegenomen worden of kan de grafrechthebbende beslissen dit buiten de nalatenschapafwikkeling te houden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechthebbende op het graf kan beslissen welke tekst er op de grafstaan komt. Natuurlijk moet iemand wel in goed overleg proberen om een opschrift te bedenken waar iedereen zich in kan vinden; dat is handig en verstandig en fatsoenlijk en normaal. Pas als men er echt niet uit komt kan de rechthebbende alleen de knoop doorhakken. Maar dit komt de soepelheid in het afwikkelen van de nalatenschap normaal niet ten goede.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder