Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie beslist over grafsteen?

8 november 2002

Vraag nummer: 1465 (oude nummer: 1821)

Tue Jun 18 17:25:21 2002

Geachte Hr

Mijn moeder is 4 weken geleden overleden en inmiddels begraven.
Zij was 'n alleenstaande moeder (gescheiden van mijn vader) en laat 7 volwassen kinderen na.
Mijn oudste broer heeft als oudste alles getekent wat betrefd de begravenis.
Nu willen 3 van de volwassen kinderen de kosten van een steen op zich nemen maar mijn oudste broer weigert toestemming te geven.
Mag hij dit maar zo even beslissen en wat kunnen wij daar voor stappen ondernemen.
Ik hoop dat U ons kunt helpen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
De persoon op wiens naam een graf staat, heeft het helemaal alleen voor het zeggen. Een graf staat altijd op naam van 1 persoon, omdat een begraafplaats niet gemangeld wil worden tussen ruzies tussen erfgenamen over van alles en nog wat, als men er gezamenlijk over zou moeten beslissen.Wie meent dat hem of haar dan onrecht wordt aangedaan, kan een advocaat inschakelen en desnoods naar de rechter stappen.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder